Tous ofereix ajudes per millorar la vida de les persones majors

Ayuntamiento de TousTous, 17 de febrer de 2017.L’Ajuntament de Tous s’ha acollit a diverses línies d’ajudes perquè els seus veïns i veïnes puguin rebre subvencions de l’ens autonòmic, vinculades sobretot a la tercera edat i a les necessitats especials de mobilitat de les persones majors.

Així, dins de l’anomena’t Programa Bono Respiro al que es podrà optar fins a la setmana propera, es busca finançar diferents modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat, quan per necessitats que afecten a les persones majors o als seus cuidadors familiars, els ancians necessiten l’atenció en un centre especialitzat que substitueixi les cures que, de forma habitual, es presten i es reben en l’àmbit familiar. Una altra de les ajudes permet acollir-se a subvencions per finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents per a l’any 2017. L’únic requisit en aquest cas serà haver estat beneficiari d’aquestes subvencions amb anterioritat.

A través de la Regidoria de Benestar Social també s’estan tramitant les sol•licituds per optar a les Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI’S) sobre Eliminació de Barreres Arquitectòniques 2017. Es referirà a les existents en l’habitatge propi o a l’edifici de l’ancià que obstaculitzen la seva mobilitat i comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la vida normal.

Les persones sol•licitants hauran de reunir requisits com ser major de seixanta anys, que existeixin deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol•licitant que li impedeixin o dificultin la seva mobilitat a través de mitjans normals i que la sol•licitud estigui referida a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquin una millora en la llar o edifici que no estigui directament relacionada amb els impediments físics.

Deixa el teu comentari