La millora d’equipaments i instal·lacions municipals i l’asfaltat i reurbanització de carrers copen el gruix de les intervencions

El 31 de desembre va finalitzar el termini de justificació de les obres amb càrrec al plan impulsar per la Diputació de València el 2015 i dotat amb 70 milions d’euros, el nivell d’execució del qual, en la comarca, és del 100%

Per al President de la institució, Jorge Rodríguez, aquest resultat demostra el potencial del municipalisme per donar resposta a les necessitats de les persones en passar “de les paraules als fets”

01/març/2016. Tots els ajuntaments de La Ribera han aconseguit concloure a temps les 189 obres impulsades dins del marc del primer Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS), a les quals se sumen 77 projectes i direccions d’obra finançats amb càrrec a aquest mateix pla. En total, 266 actuacions realitzades a la comarca gràcies a un programa d’ajudes als municipis que el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, va crear en  accedir al càrrec amb els 70 milions d’euros de romanent no gestionats per part de l’anterior equip de govern provincial perquè, en lloc d’acabar en els bancs, s’invertira directament en el benestar dels valencians i les valencianes.

Aquesta decisió va suposar per als 50 municipis de La Ribera una injecció addicional de més de 10,6 milions d’euros amb els quals poder dur a terme aquelles obres que consideraven necessàries per a millorar la qualitat dels serveis i infraestructures del municipi, però que inicialment s’havien quedat fora dels seus pressupostos per falta de disponibilitat econòmica, malgrat tractar-se en molts casos de reivindicacions històriques.

Els ajuntaments van tenir un primer termini d’ un parell de mesos, entre octubre i desembre de 2015, per a presentar els projectes i, una vegada adjudicades les obres, disposaven de temps fins al 31 de desembre de 2016 per a executar-les, amb un termini addicional de 10 dies per a justificar que les actuacions s’havien realitzat i pagat.

Tot un repte per a la Diputació i per als consistoris que, malgrat l’ajustat, s’ha saldat amb un 100% d’execució quant a projectes realitzats. En paraules de Rodríguez, “aquest nivell d’execució, que és similar en totes les comarques valencianes, demostra el potencial del municipalisme i que la maquinària institucional pot donar una resposta ràpida a projectes que mereixen la pena”.

Resoldre “problemes reals”

Els 10.675.672,45 euros que finalment s’han invertit a través del PIFS en els municipis de La Ribera han servit per a millorar l’asfaltat dels carrers, les xarxes d’aigua potable, les canalitzacions per a evitar inundacions o l’accessibilitat de les voreres i els edificis públics, però també per a rehabilitar escoles i centres socials, adequar instal·lacions esportives o millorar l’equipament i els serveis en general dels ajuntaments i municipis.

En resum, “actuacions que escapen del concepte d’obres faraòniques d’una altra època i se centren a resoldre problemes reals dels ciutadans, en molts casos reivindicacions dels ajuntaments que portaven anys sense atendre’s, bé per falta de recursos o simplement per desinterès”, explica el president de la Diputació, Jorge Rodríguez. “El més destacat del balanç global del PIFS és que, més enllà de les bones intencions, hem aconseguit passar de les paraules als fets i, a més de concedir als alcaldes i alcaldesses l’autonomia per a decidir les inversions, s’ha aconseguit que les inversions s’executen i hui siguen realitats que poden gaudir els veïns i veïnes dels municipis valencians”.

La Ribera Alta

Per tipus d’inversió, de les 186 actuacions finançades en La Ribera Alta amb càrrec als 8.011.292,23 euros que li corresponien d’aquest primer pla, el 27% corresponien a direccions i projectes d’obra i la resta, 147, a inversions directes en béns i serveis municipals. D’aquestes, un total de 51 (35%) han anat destinades a la rehabilitació o ampliació de l’equipament, amb 13 intervencions en instal·lacions esportives, 8 en edificis o espais culturals, 5 en equipament social, 5 en instal·lacions educatives, 5 en edificis administratius o institucionals i 15 han sigut destinades a la millora d’un altre tipus d’instal·lacions (sanitàries, turístiques o lúdiques, entre altres).

L’actuació en la via pública, mitjançant la reurbanització, asfaltat o pavimentació de carrers, així com la millora de carreteres i camins, ha sigut l’objectiu d’altres 51 obres (35%), mentre que la intervenció en zones verdes ha centrat 11 de les actuacions (7%). La resta d’obres ha anat destinada a realitzar millores en les xarxes de proveïment d’aigua i de sanejament (14%) i en l’enllumenat públic (3%) així com a l’aplicació de les noves tecnologies, a fi d’informatitzar o modernitzar serveis municipals (6%).

La Ribera Baixa

Pel que fa a la Ribera Baixa, amb una inversió global de 2.664.380,22 euros en 14 municipis, de les 65 actuacions, el 35% corresponien a direccions i projectes d’obra i la resta, 42, a inversions directes en béns i serveis municipals. La majoria de les intervencions (52%) ha tingut per objecte la millora de la via pública, ja siga per a reurbanitzar, asfaltar o pavimentar carrers (19 actuacions) o per a millorar les zones verdes (11 actuacions).

La rehabilitació o ampliació de l’equipament municipal ha suposat un terç de les actuacions, amb un total de 14 obres, la meitat de les quals s’han focalitzat en les instal·lacions esportives. Així mateix, hi ha hagut 4 intervencions en matèria de xarxes de proveïment i sanejament, 1 en enllumenat públic i una altra més d’informatització i modernització de serveis.

 

Deixa el teu comentari