LA UNIÓ de Llauradors mostra la seua oposició davant la possible desaparició de la figura de Llaurador Actiu dins de les ajudes de la PAC

Seria anar en sentit contrari al que hauria de fer-se i avançar en la desprofessionalització

4 d’abril de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors considera precupant la possible desaparició de la figura de Llaurador Actiu dins de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) a partir de 2018 i demana al Ministeri d’Agricultura que defense de forma clara la seua permanència.

Mancant conèixer els textos definitius de la proposta de la Comissió Europea denominada Ómnibus en el que concerneix als reglaments agrícoles, després del seu pas pel Comitè Especial i el Consell d’Agricultura existeix una preocupació davant el que es diu sobre aquesta possible desaparició d’aquesta figura.

LA UNIÓ considera que de confirmar-se la mesura i els Estats membres puguen suprimir la figura de lllaurador actiu de les ajudes PAC seria un pas en el sentit contrari al que ha d’anar; hauria de conduir a una focalització de les mesures de suport de la PAC en els llauradors actius, amb una definició el més pròxima possible a la d’un llaurador i ramader professional.

L’organització subratlla que una inadequada definició de llaurador actiu o la seua desarticulació desvirtuen totalment qualsevol aplicació que es faça de la PAC i és un nefast precedent per a la futura reforma, que hauria de prevaldre al llaurador i ramader professional i independentment del sector en el qual s’emmarque.

LA UNIÓ demana al Ministeri coherència i que la posició espanyola siga clara en la defensa del llaurador actiu i del professional, una circumstància que no ha ocorregut en l’aplicació de la vigent PAC a Espanya, ni s’arreplega de cara a la Reforma de la PAC en les Conclusions Generals de les Jornades “Construint la PAC del Futur” celebrades els dies 27 i 28 de març a Madrid, on les diferents CCAA van exposar el seu posicionament respecte al que hauria de ser la PAC més enllà de 2020.

En aquestes se cita, de forma vaga, que “els llauradors i ramaders han de ser els protagonistes de totes les mesures incloses en la PAC”. El Ministeri no fa cap referència a la proposta generalitzada que siguen els llauradors actius, aproximant aquesta figura als professionals del sector, els prioritaris en la concessió de suports i ajudes de la PAC.

Tenint en compte que el document de conclusions serà el punt de partida dels treballs per a encarar la futura reforma, LA UNIÓ reivindica que, des del text base, que haurà de ser aprovat en la Conferència Sectorial, es comence a construir la posició espanyola, assentant el principi de preferència per als llauradors i ramaders professionals i reclama a les Comunitats Autònomes entre elles la nostra, que es van posicionar a favor del mateix en la Jornada.

Resposta a peticions sectorials de l’organització

Segons es desprèn de les notes provisionals de resultats del Consell AGRIFISH celebrat ahir a Estrasburg, el Reglament Ómnibus, revisaria algunes disposicions d’aplicació de la PAC vigent en alguns sentits que responen a peticions sectorials traslladades per LA UNIÓ i les organitzacions que componen la Unió d’Unions al Ministeri en passades reunions de treball, com la modificació dels criteris de concessió de les autoritzacions de vinya per a prioritzar a joves i a professionals, establint un topall màxim per explotació, així com un augment de preus de retirada en el sector de fruites i hortalisses.

LA UNIÓ considera positiu que es reformara igualment la definició de pastures, de manera que es contemplara l’especificitat de les nostres deveses. No obstant açò, aquests canvis, una vegada imposada la multa de 270 milions d’euros a Espanya i corregit el coeficient d’admissibilitat de pastures, segons l’organització, arribaria tard i, en la seua opinió, els trets propis d’aquest tipus de superfícies de pastures llenyoses a Espanya haurien d’haver sigut defensades en l’anterior reforma.

Deixa el teu comentari