22 arbres lluiran en la vereda prop de la urbanització Galvanyó d’Alzira

6 de setembre de 2017 – L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Gestió Urbanística, té previst plantar 22 arbres autòctons al mes d’octubre, en la vereda que existix al costat de la urbanització de Galvanyó.

Tenint amb compte l’estudi tècnic respecte a la superfície de la parcel•la, es va triar un marc de plantació lineal d’un arbre cada 10 metres. Per la qual cosa, en total es plantaran 22 exemplars de Celtis australis (lledoner o llidoner).
Esta varietat d’arbre es caracteritza per tindre un tronc uniforme que s’assembla a la pota d’un elefant, per la seua corfa grisa, prima i llisa.

Segons declara Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, “la zona de Galvanyó, fins ara no ha tingut cap arbre en tota la urbanització, cosa que ens fa pensar que, quan es projecten noves zones residencials ocorren estes coses que són incomprensibles. En els últims 12 anys estes situacions han ocorregut massa vegades i la nostra ciutat ha de ser una ciutat que es mereix comptar amb abundant arbratge en les zones residencials.

No hem d’oblidar que, atenent una demanda social creixent, les vies pecuàries poden constituir un instrument afavoridor del contacte del ser humà amb la natura i de l’ordenació de l’entorn mediambiental. S’entén per vies pecuàries les rutes o itineraris per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader. Així mateix, les vies pecuàries podran ser destinades a altres usos compatibles com la plantació d’arbres ja que són béns de domini públic.

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari