Carlet s’adherix a la Xarxa de Ciutats Saludables

El pròxim dimecres 4 d’octubre tindrà lloc la presentació del projecte «Carlet ciutat saludable» a l’antiga biblioteca, a la Casa de la Cultura de Carlet.

Carlet ciutat saludable Carlet s’adherix a la Xarxa de Ciutats Saludables impulsada pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, després d’aprovar-se per unanimitat de tots els partits polítics en la sessió plenària del passat juliol. Esta adhesió mostra el compromís de Carlet per promocionar la salut entre la seua població i treballar per uns veïns i veïnes amb uns millors hàbits quotidians i saludables.

Per a açò, l’Ajuntament de Carlet, seguint l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut -impulsada pel Ministeri de Sanitat- posa en marxa el programa “Carlet ciutat
saludable”. El programa inclou, en esta primera fase, la formació d’una Taula Intersectorial de Salut.

La Taula Intersectorial de Salut és un òrgan degestió i coordinació de propostes i polítiques de salut que estarà formada per partits polítics, representants de les institucions sanitàries de Carlet,membres d’associacions que treballen per la salut i representants delsconsells de participació existents. Es reunirà mensualment en el pròxim any per fer una diagnosi de l’estat i les polítiques de salut actuals i propostes per a camins de futur. A més, es realitzarà un Mapa d’Actius Saludables presents a Carlet amb el treball de la Taula i de la resta de la ciutadania interessada en el projecte a través de tallers de diagnosi i mapejat. També es realitzarà una web per al projecte on els veïns i veïnes poden mantenir-se informats del projecte.

Presentació del projecte

Per conéixer la iniciativa, i aprendre de Salut en Positiu, el dimecres 4 d’octubre a les 19.00 h es presentarà el projecte a l’antiga biblioteca, a laCasa de la Cultura de Carlet. En esta presentació participarà l’alcaldessa,Maria Josep Ortega, la regidora de Sanitat, Maria Josep Hernandorena, i
Crearqció, equip coordinador del projecte en la seua primera fase.

 

Deixa el teu comentari