LA UNIÓ informa de la reducció del mòdul de l’arròs per a la renda de l’any que ve

LA UNIÓ de Llauradors informa als productors d’arròs que el mòdul fiscal del seu cultiu baixarà del 0,37 actual al 0,32 per a la declaració de l’IRPF del pròxim any. Ahir el BOE publicava l’Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, del Ministeri d’Hisenda, per la qual es desenvolupa per a l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Règim Especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

En la seua Disposició addicional cinquena estableix que l’índex de rendiment net a aplicar en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2017 per l’activitat agrícola d’obtenció d’arròs serà del 0,32, pel 0,37 anterior.

LA UNIÓ es congratula de la rebaixa i confia que la mateixa s’estenga també a altres cultius del nostre territori.

Deixa el teu comentari