LA UNIÓ detecta els primers casos d’enverinament d’abelles per l’ús de plaguicides durant la floració dels fruiters

L’activitat agrícola i la apícola són perfectament compatibles sempre que s’extremen les precaucions a l’hora de polvoritzar els camps

23 de febrer de 2018.– LA UNIÓ de Llauradors ha detectat ja els primers casos d’enverinament d’abelles durant enguany com a conseqüència de l’ús de plaguicides en la floració dels fruiters que se sol donar a partir d’aquestes dates.

És el cas ocorregut per exemple en la localitat de Xest (Foia de Bunyol) on un apicultor ha vist la major part de les seues abelles mortes i ruscs sense pràcticament activitat (com s’observa en les fotografies) i que tenia instal·lades en aquest assentament molt prop d’una plantació de fruiters. Ha interposat la corresponent denúncia davant la Caserna de la Guàrdia Civil d’aquesta localitat de la Foia de Bunyol i ara és el Seprona qui investiga el succés.

LA UNIÓ R creu que és possible compatibilitzar de forma correcta l’activitat agrícola amb l’apicultura, extremant les precaucions sobretot en època de floració a l’hora d’aplicar aquells fitosanitaris i plaguicides permesos. De fet, la Conselleria d’Agricultura emet avisos continus als llauradors perquè no s’empren productes fitosanitaris perillosos durant la floració i seria desitjable evitar el seu ús en eixes dates tan sensibles per a les abelles.

Aquesta Organització Professional Agrària assenyala que no es pot oblidar que la viabilitat del 70% dels principals cultius depèn de la pol·linització per insectes, fonamentalment la fruita seca (ametlers) i algunes produccions de fruites i hortalisses. A pesar que la pol·linització és una activitat que passa molt desapercebuda, la seua funció és vital perquè es puga alimentar la població.

LA UNIÓ coneix casos d’apicultors valencians que traslladen els seus ruscs a Catalunya o Estremadura per a polinizar ametlers, bresquillers i uns altres fruiters i cobren per això. En el moment que els llauradors van a fumigar els seus camps els avisen per a retirar-les o bé les realitzen de nit quan les abelles no tenen activitat.

 

Deixa el teu comentari