AVA-ASAJA demana a l’ajuntament de Xiva que recolze el pla hídric que permetrà el desenvolupament agrari i el proveïment de la població

La comunitat de regantes impulsa aquest projecte que està xocant amb certes reticències en un consistori on la representació política està molt fragmentada

València, 11 de juliol de 2018. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sol·licita a tots els grups polítics amb representació en l’ajuntament de Xiva que recolzen sense fissures el projecte hídric elaborat per la comunitat de regantes de la referida localitat perquè es tracta d’una iniciativa excel·lent que afavorirà tant el desenvolupament agrari de la zona com el proveïment d’aigua per al consum humà de la població.

Xiva i altres pobles adjacents d’aqueixa comarca arrosseguen des de fa temps greus problemes de falta d’aigua i de qualitat de la mateixa, una conjuntura negativa que ha portat a la ja citada comunitat de regantes a dissenyar un pla basat en l’extracció de noves aportacions d’un enclavament on s’ha localitzat un nou aqüífer amb capacitat per a proporcionar recursos renovables quantificats en 4 hectòmetres cúbics. El president de la comunitat de regantes i delegat de AVA-ASAJA a Xiva, Pablo Boullosa, explica que “aquest projecte no solament complementaria els recursos hídrics, molt esgotats ja, de l’aqüífer del que actualment es nodreixen diferents localitats d’aquesta àrea, sinó que permetrà consolidar i potenciar el desenvolupament agrari de la zona”. Però és que a més, la iniciativa que està desenvolupant la comunitat de regantes inclou l’oferiment d’1 dels 4 hectòmetres que s’extraurien del nou aqüífer per a consum de la població de Xiva. “Per tant -assenyala Boullosa- el benefici seria doble, tot són avantatges”.

No obstant açò, el projecte està xocant amb algunes reticències per part de determinats partits polítics amb presència en l’ajuntament de Xiva. La representació política en el consistori de Xiva es troba molt fragmentada i tal circumstància dificulta l’adopció d’acords.

En aquest sentit, i en el marc del debat que s’ha suscitat, cal tenir en compte que també s’ha posat sobre la taula, i s’ha esgrimit com a alternativa al programa de la comunitat de regantes, el projecte hídric de la potabilitzadora de Manises promogut per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi). “Els recursos hídrics que proporcionaria aquest últim projecte -comenta Pablo Boullosa- es destinarien al proveïment humà i a usos industrials, però no està previst que arribe ni una sola gota d’aigua al sector agrari; per açò en la comunitat de regantes ja hem expressat que estem disposats a dur a terme el nostre propi pla perquè els agricultors necessiten aigua i perquè a més també podrà beneficiar-se del mateix el conjunt de la població”.

L’ajuntament de Xiva encara no ha adoptat una decisió definitiva sobre aquest tema i durant aquests dies se succeeixen les reunions entre els responsables de la comunitat de regantes i de les diferents formacions polítiques per a tractar d’aconseguir un acord. “Confie que les negociacions arriben a bon port -assegura Boullosa- i l’ajuntament ja sap que, si ens recolza, cedirem un hectòmetre per a consum humà. Insistisc: crec que tot són avantatges i espere que els polítics sàpien estar a l’altura de les circumstàncies, ja que els agricultors no entendríem que no es recolzara un projecte d’aquestes característiques”.

Deixa el teu comentari