Barceló: ‘El nostre compromís és humanitzar la sanitat i normalitzar l’estada hospitalària de pacients pediàtrics’

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha visitat l’àrea pediàtrica de l’Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS), la Unitat Pedagògica Hospitalària, que va iniciar el curs escolar el passat 10 de setembre, i l’ampliació de l’Hospital de Dia Pediàtric al costat de les consultes externes.

Segons ha destacat Ana Barceló, “un dels compromisos fonamentals és humanitzar la sanitat, i més quan parlem de pacients pediàtrics. Per açò, la Conselleria de Sanitat està treballant per a facilitar els recursos necessaris que permeten normalitzar al màxim possible l’estada hospitalària”.

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat ha destinat 120.000 euros destinats a millorar els serveis assistencials de la població pediàtrica en l’hospital de referència de la província de Castelló. Per aquest motiu en 2017 s’haja dut a terme una ampliació de l’Hospital de Dia Pediàtric i una millora de l’àrea de consultes externes.

Unitat Pedagògica Hospitalària

Inicialment, Ana Barceló ha visitat la Unitat Pedagògica Hospitalària i ha agraït la labor que realitzen les tres mestres especialistes en pedagogia terapèutica que atenen, anualment, a una mitjana de 800 xiquets i xiquetes ingressats en aquest centre hospitalari.

“La labor que es realitza en aquestes aules és extraordinària i molt positiva per als pacients, ja que a més de garantir la continuïtat del procés educatiu aconsegueixen que la seua estada en l’hospital siga més suportable, i per tant, contribueix favorablement al seu procés de recuperació”, ha assenyalat Barceló.

A la Comunitat Valenciana hi ha un total de 15 Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH), en les quals cada any s’atén a més de 10.000 pacients pediàtrics.

Aquest servei al pacient pediàtric es desenvolupa mitjançant la col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport segons estableix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i l’Ordre de 21 de novembre de 2006 de la Conselleria d’Educació que determina els criteris i procediments per a l’atenció hospitalària i domiciliària de l’alumnat que requerisca compensació educativa en educació primària i secundària.

El treball principal del personal docent de les UPH és impartir classes perquè els menors hospitalitzats no perden ritme en la seua formació acadèmica i puguen continuar amb els seus estudis. A més, ofereixen alternatives d’oci formatiu i gestió del temps lliure per als períodes que van més enllà de l’horari escolar.

Ampliació de l’Hospital de Dia Pediàtric

L’ampliació de l’Hospital de Dia de l’Hospital General Universitari de Castelló ha permès que l’any 2017 s’atengueren a 4.349 xiquets i xiquetes de la província de Castelló sense necessitat de ser hospitalitzats.

Aquesta ampliació ha permès una millora en l’assistència a aquells menors de fins a 14 anys que requereixen d’un tractament especial, sense necessitat d’ingrés, però que han de romandre en observació durant el període que dure l’administració del medicament.

En aquest sentit, s’ha passat d’una a dues habitacions per a garantir la intimitat per a alguns tractaments o aïllament en uns altres. D’altra banda, s’ha instal·lat un nou magatzem digitalitzat.

D’altra banda, l’hospital treballa actualment en un projecte d’atenció en xarxa assistencial als xiquets amb càncer infantil de la província de Castelló juntament amb les Unitats de Referència en Oncologia Pediàtrica i amb l’Associació de Pares de Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana

Més de 23.000 menors atesos en consultes externes

Altra de les àrees que s’ha millorat és la de consultes externes, situada en la segona planta del centre sanitari. La remodelació ha consistit en la instal·lació de set noves consultes, passant de 10 a un total de 17.

L’àrea de Pediatria disposa de les següents consultes: al·lèrgia infantil, cardiologia infantil, cirurgia pediàtrica, endocrinologia infantil, lactants, medicina digestiva infantil, nefrología infantil, pneumologia infantil, neurologia infantil, pediatria especialitzada i UCI pediàtrica.

Durant l’any passat, s’han registrat un total de 23.215 consultes pediàtriques, i en el que portem d’any s’han realitzat 16.240.

Deixa el teu comentari