Carlet quadruplica en 3 anys els tractaments contra les plagues i insectes.

L’Ajuntament de Carlet ha incrementat en els últims anys la inversió en la lluita i control de les plagues i en les accions públiques de salut destinades tant a la desinsecció com en la desinfecció i desratització. Dels vora 7.000 euros que es destinaren l’any 2014, actualment l’Ajuntament destina 30.000 euros al control i prevenció de plagues, fins arribar a esta xifra, el govern ha anat augmentat paulatinament la inversió.

A més de la desinsectació i desratització, l’Ajuntament s’ha dotat per primera vegada d’un servei de control i prevenció de legionel·la en els edificis municipals. Un servei que es va contractar per primera vegada al 2017 i que realitza tasques de prevenció de la legionelosi de manera pautada al llarg de l’any en tots els centres escolars públics, al pavelló, a l’alberg i a la piscina del Poliesportiu municipal, als edificis culturals com la Casa de la Cultura i el Teatre Giner, així com a l’edifici consistorial, al magatzem i al cementeri municipals. El nou contracte que entra en vigor en 2017 aposta per un servei de desinsectació, desinfecció, desratització i tractaments específics contra la panderola roja i la processionària del pi. Este servei , suposa la realització de tasques de control de la població, que es realitzen al llarg de l’any i s’intensifiquen durant els mesos d’estiu.

D’altra banda, l’Ajuntament de Carlet està adherit a la campanya de control de vectors que cada any es fa per a previndre i controlar la població de mosquits, especialment mosquit tigre i mosca negra. Este servei al qual està adherit l’Ajuntament de Carlet, igual que la resta de poblacions de la nostra comarca, suposen actuacions programades de control i estudis de la presència de vectors en els punts de cria, controlar els embornals per al mosquit tigre i el mosquit comú, fer tractament en els llocs on hi ha presència de larves i estudis de variacions poblacionals al llarg del temps. A més a més, l’Ajuntament de Carlet demana la presència de l’empresa responsable d’este servei quan es comunica la major incidència en un punt determinat, per que faça les tasques d’estudi i control pertinents. En el cas de Carlet, les operacions de control de mosquits i mosquit tigre s’han dut a terme el mes d’abril, maig, juny i continuarà el pròxim 16 de juliol. Es tracta d’actuacions en els embornals de la ciutat.

Fumigacions extra

Des de la Regidoria de Sanitat es recorda que actualment la llei no permet la fumigació massives en èpoques passades, no obstant això, l’Ajuntament si que ha encomanat fumigacions puntuals preventives, que s’han dut a terme per mitjans terrestres al llit del riu, en els col·legis Juan Vicente Mora i Sant Bernat en acabar el període escolar i també en el paratge Els Pinets, tenint en compte la massa arbòria existent en estes zones.

La regidora de Sanitat, Maria Josep Hernandorena, ha lamentat «la irresponsabilitat de crear alertes sobre plagues de mosquits, quan realment és una situació comuna a totes les poblacions, tenint en compte que s’estan efectuant les mesures de control necessàries tot i que és important que la població seguisca les recomanacions per a minimitzar la seua incidència». En este context, Hernandorena assenyala a més que « no sols la major incidència de mosquits i altres plagues s’està donant en general en tot el territori, sino que cal tindre en compte que són les autoritats sanitàries les que determinen si eixa incidència es pot considerar una plaga o no».

En qualsevol cas, és important recalcar que és recomanable que les actuacions de lluita contra el mosquit tigre i la mosca negra es facen a escala supramunicipal, per a obtindre resultats òptims i ser més efectius, atesa la facilitat amb què es desplacen els insectes. De fet la campanya es duu a terme de manera paral·lela en tots els municipis. A
Estos insectes generen seriosos problemes en la nostra ciutat tant per les seues doloroses picadures com per les malalties que poden transmetre. En este context és totalment necessari prendre mesures conjuntes per a controlar les seues poblacions i minimitzar els seus efectes

Deixa el teu comentari