Comissió de Festers Verge del Roser Mareny de Barraquetes

Des de la Comissió de Festers de la Verge del Roser han convocat un concurs per a escollir el cartell anunciador de les Festes Patronals 2015. El diumenge 1 de febrer sabrem quina obra és la guanyadora quan s’exposen tots els exemplars al Casino.

Eixe dia, els marenyers i les marenyeres podran votar el que més els agrade, així ho han volgut els Festers, per a què siguen unes festes participatives, i el resultat d’aquestes votacions serà inapel·lable.

L’objectiu del concurs és la confecció d’un cartell anunciador de les Festes de Pasqua 2015 del Mareny de Barraquetes que continga l’essència d’aquestes. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal, i podran presentar un màxim de 2 originals. El format serà A-4 amb unes dimensions de 29’7 cm. x 21cm.

Els originals es presentaran en l’Ajuntament del Mareny de Barraquetes, en horari de 9 a 14 hores fins al 30 de gener de 2015. Aquests no hauran d’anar signats; portaran al dors un pseudònim. S’acompanyarà dins d’un únic sobre tancat les següents dades: nom, cognoms, DNI, adreça, codi postal i telèfon de contacte; en l’exterior duran el pseudònim corresponent.

El cartell premiat quedarà en propietat de la Comissió de Festers de la Verge del Roser i a disposició de l’Ajuntament del Mareny, que podran fer-ne l’ús que consideren oportú. La Comissió de Festers es reservarà el dret de reproduir-los en el futur a grandària natural o reduïda i distribuir-los, per a la qual cosa queda autoritzat per tots els participants en el present concurs.

El premi, patrocinat per l’Ajuntament del Mareny, serà de 200,00 €.

 

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR

MARENY DE BARRAQUETES – FESTES PASQUA 2015

1. L’objecte de les següents bases és la confecció d’un cartell anunciador de les Festes de Pasqua 2015 del Mareny de Barraquetes, i que el mateix continga l’essència d’aquestes.

2. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal, i podran presentar un màxim de 2 originals.

3. El format serà A-4 amb unes dimensions de 29’7 cm. x 21cm.

4. La tècnica serà lliure, sempre que la seua reproducció en offset i quatricomia no oferesca dificultats, per la qual cosa s’exclouen expressament les tintes de color or i argent. A més podran presentar-se obres en format digital sempre que s’aporte una prova impresa i la seua resolució siga com a mínim de 300 p.p.p. (pixels per polzada).

Podran també presentar-se obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a impremta, en aquest cas el participant haurà de dur una prova impresa de bona qualitat muntada sobre un suport rígid amb les especificacions tècniques pertinents al darrere (format, resolució, etc.) a més d’encarregar-se del transport, (CD o disc dur extraïble).

5. Hauran de dur obligatòriament el text MARENY DE BARRAQUETES PASQUA 2015 – FESTES PATRONALS a més de reservar una zona on poder col·locar els logotips de l’Ajuntament del Mareny de Barraquetes.

6. El suport de l’obra no serà mai més gros de 5 mm, sense relleus.

7. Els originals es presentaran en l’Ajuntament del Mareny de Barraquetes, en horari de 9 a 14 hores fins al 30 de gener de 2015.

8. Els originals no hauran d’anar signats; portaran al dors un pseudònim. S’acompanyarà dins d’un únic sobre tancat les següents dades: nom, cognoms, DNI, adreça, codi postal i telèfon de contacte; en l’exterior duran el pseudònim corresponent.

9. El cartell premiat quedarà en propietat de la Comissió de Festers de la Verge del Roser i a disposició de l’Ajuntament del Mareny, que podrà fer-ne l’ús que considere oportú. La Comissió de Festers es reservarà el dret de reproduir-los en el futur a grandària natural o reduïda i distribuir-los, per a la qual cosa queda autoritzat per tots els participants en el present concurs.

10.El jurat seran totes les marenyeres i els marenyers que vulguen participar. Les obres estaran exposades al Casino del Mareny de Barraquetes el diumenge 1 de febrer, i eixe mateix dia podran votar allí el que més els agrade.

11.El resultat de les votacions serà inapel·lable. Aquest es farà públic l‘1 de febrer de 2015, i es notificarà al guanyador/a.

12.Els Festers del Mareny tindran màxima cura de les obres presentades, però no es faran responsables si accidentalment sofriren algun desperfecte.

13.El premi serà de DOS-CENTS (200,00 €), quantitat a la qual es practicarà la retenció corresponent als impostos en vigor.

14.El propi fet de participar, comporta obligatòriament l’acceptació de les bases d’aquest concurs.

 

El Mareny de Barraquetes, a 30 de desembre del 2014.

Peu

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari