El Consell destina 3,5 milions d’euros per a formació en matèria agroalimentària

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha concedit un total de 3,5 milions d’euros per a la formació i adquisició de competències en activitats agroalimentàries. Amb este fi, es destina una partida de 1.256.690 euros per al present exercici, 1.243.310 d’euros per a 2019 i 1.000.000 en 2020.

Estes ajudes tenen com a objecte subvencionar els programes formatius i d’adquisició de competències en matèria agroalimentària presentats per les entitats sol·licitants. En concret els costos d’organització, costos de prestació de les activitats de formació professional i adquisició de competències, gastos de viatge i allotjament, i dietes dels participants.

Les subvencions, emmarcades en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, estan cofinançades en un 53% pels fons Feader de la Unió Europea, en un 8,86% pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i el restant 38,14% ho aporta la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient.

Deixa el teu comentari