Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient subvencionarà als ajuntaments el 80% del cost de la redacció de nous plans d’incendis forestals o els ja aprovats

Per a facilitar l’elaboració dels seus plans als ajuntaments, el Consell va establir el passat mes de novembre una sèrie de normes tècniques.

La conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural destinarà un milió i mig d’euros a ajudes per a la redacció de nous Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals, o per a la revisió dels ja aprovats, als municipis de la Comunitat Valenciana.

Tal com es va posar de manifest en la convocatòria d’ajudes, publicada aquesta setmana en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, pot beneficiar-se d’aquestes ajudes tots aquells ajuntaments de la Comunitat que disposen de terreny forestal en el seu terme municipal o que es troben en zones d’alt risc d’incendis.

Un pla local de prevenció d’incendis forestals desenvolupa les mesures i accions dels plans de prevenció d’incendis forestals de la demarcació i té com a objectiu minimitzar el nombre d’aquests successos i el dany ocasionat. Emmarcades en el Programa de

Desenvolupament Rural 2014/2020 aquestes subvencions cobriran el 80 de la inversió realitzada pels ajuntaments per a la redacció de Pla d’incendis Forestals i una vegada aprovats la seua validesa es prolongaran fins a l’any 2020.

Les ajudes reforcen la col·laboració que la conselleria ve prestant a les localitats com a superfície forestal, a les quals la legislació marca l’obligació de disposar d’un document que puga recollir l’actuació davant un incendi forestal en el terme municipal.

Per a facilitar l’elaboració dels seus plans als ajuntaments, el Consell va establir el passat mes de novembre una sèrie de normes tècniques per a la redacció dels plans locals de prevenció d’incendis forestals.

Deixa el teu comentari