Cultura convoca ajudes per a les mancomunitats que presten serveis d’arxius municipals

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis d’arxiu al territori valencià per a l’exercici 2018.

L’ajuda, que preveu un pressupost de 100.000 euros, podrà sol·licitar-se per les mancomunitats de municipis que presten serveis mancomunats d’arxiu o que duguen a terme despeses amb aquesta finalitat al territori valencià. Les despeses mencionades hauran de tindre un cost mínim de 5.000 euros.

Així, seran subvencionables mitjançant aquesta convocatòria les despeses derivades de l’externalització dels serveis d’arxiu mitjançant la contractació de personal arxiver per a l’organització i la descripció dels arxius.

Aquestes activitats s’hauran de dur a terme durant el període comprés entre l’1 de gener de l’exercici pressupostari de 2018 i l’últim dia del mes en què es faça efectiva la publicació de la resolució d’aquesta convocatòria de subvencions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir d’aquest dijous, data de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV.

Deixa el teu comentari