El govern de Sueca discrimina a persones que no saben llegir en una convocatòria laboral temporal

EUPV de Sueca considera inacceptables i poc concretes les bases per a la borsa de treball de tirades

Esquerra Unida (EUPV) de Sueca considera inacceptables i poc concretes les bases de la convocatòria del concurs-oposició per a la borsa de treball de guardes de portes del vedat de cacera. Es tracta d’una ocupació temporal, d’un màxim de tres mesos, que històricament s’ha destinat a les famílies més necessitades de la població, en risc d’exclusió social en alguns casos. No se’ls feia cap examen ni se’ls cobrava 5 euros per a poder optar com és el cas des de fa pocs anys.

Eixa sempre havia estat una de les finalitats benèfiques a les quals es destinava la recaptació de la subhasta del vedat per a la cacera d’aus aquàtiques. Des de la formació política d’esquerres a la capital de la Ribera Baixa, consideren “totalment desproporcionat el procediment per a la selecció de personal, la labor del qual és controlar els accessos a les replaces de cacera”. En eixe sentit, denuncien que als aspirants a eixe treball precari temporal se’ls impose superar un test que serà eliminatori.

Aquest examen es planteja sense cap temari concret i es farà “sobre l’organització, treballs i llocs relacionats amb els servicis i treballs que es presten en la vigilància de portes de tirades”, segons s’expressa a la convocatòria feta per l’alcaldessa de Compromís, Raquel Tamarit.

“L’Ajuntament de Sueca aparta, i per tant discrimina, a tota aquella persona que no sàpiga llegir”, han afirmat el col•lectiu local d’EUPV. En la segona part de la fase d’oposició, se’ls exigeix el coneixement del valencià oral als participants. El tribunal qualificador podrà atorgar fins a 3 punts de manera totalment subjectiva en aquest apartat. “Aquestes proves no guarden cap relació amb la funció a desenvolupar”, han afegit.

La convocatòria omet el nombre mínim de persones a contractar i s’ha fet pel procediment d’urgència quan això es duu a terme cada tardor des de fa més d’un segle. “On està el treball promés pel nou govern de Sueca i la planificació en la gestió municipal?”, es pregunten.

EUPV considera que la tendència a la baixa en la recaptació de la subhasta de les replaces no hauria d’afectar, com va succeir l’any passat, al nombre mínim de persones a contractar per a atendre les vint-i-set entrades del vedat. “L’Ajuntament de Sueca és el gestor del vedat més important del parc natural de l’Albufera i per tant està obligat a mantenir-lo en condicions; tot el que no siga això és desídia i deixadesa”, han manifestat des d’EUPV abans de recordar que “el Consell Agrari Municipal va acabar l’exercici de 2014 amb un superàvit de 600.000 euros, de manera que pot atendre eixa necessitat de jornals”.

9/10/2015

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari