El nou Complex de Valorització de Residus Urbans de Guadassuar estarà operatiu abans que finalitze l’any i suposarà una important millora en el tractament dels residus que gestiona el Consorci Ribera i Valldigna

La nova instal•lació de tractament i compostatge, així com la nova planta de residus voluminosos de Guadassuar, estaran en funcionament abans que acabe enguany, segons les previsions del Consorci Ribera Valldigna.

Així mateix, l’Ajuntament de Guadassuar ha concedit recentment la llicència d’obres a Reciclats Ribera Xúquer SL, per a la construcció de la planta de tractament de residus voluminosos, un projecte que ja compta amb les autoritzacions i els informes ambientals favorables de la Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Les obres de remodelació comencen aquest mes i el termini previst de finalització és de cinc mesos tenint en compte, a més, que també s’executarà la construcció de la nova instal•lació, destinada al tractament de les fraccions orgàniques de residus domèstics. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, haurà d’obtenir-se la corresponent llicència per a les instal•lacions fixes necessàries i garantir les càrregues previstes en el plantejament respecte a la millora d’accessos.

jose ribera-pinorroEl president del Consorci Ribera i Valldigna, i alcalde de Guadassuar, José Ribera, ha destacat la importància d’aquestes noves instal•lacions que la seua engegada coincideix amb el terme del contracte amb la Diputació de València per a ser gestionades per l’empresa Reciclats Ribera del Xúquer per un període de 25 anys.

José Ribera ha posat de manifest que aquest projecte va a significar una important millora en tot el procés i tractament dels residus dels 52 municipis que integren el Consorci Ribera i Valldigna. Així mateix, ha advertit que la taxa pel tractament de residus “no va a registrar cap augment per als usuaris, pugues, fins i tot, que es rebaixe el rebut posat que anem a estalviar en reduir els costos de transport dels residus i açò significarà una millora econòmica durant els pròxims 25 anys. Així que, i segons indiquen els informes tècnics, les obres que anem a realitzar no van a afectar en la taxa”.

El nuevo Complejo de Valorización de Residuos Urbanos de Guadassuar estará operativo antes de que finalice el año y supondrá una importante mejora en el tratamiento de los residuos que gestiona el Consorci Ribera i Valldigna

La nueva instalación de tratamiento y compostaje, así como la nueva planta de residuos voluminosos de Guadassuar, estarán en funcionamiento antes de que termine este año, según las previsiones del Consorcio Ribera Valldigna.

Asimismo, el Ayuntamiento de Guadassuar ha concedido recientemente la licencia de obras a Reciclados Ribera Xúquer SL, para la construcción de la planta de tratamiento de residuos voluminosos, un proyecto que ya cuenta con las autorizaciones y los informes ambientales favorables de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Las obras de remodelación comienzan este mes y el plazo previsto de finalización es de cinco meses teniendo en cuenta, además, que también se ejecutará la construcción de la nueva instalación, destinada al tratamiento de las fracciones orgánicas de residuos domésticos. Con carácter previo al inicio de la actividad, deberá obtenerse la correspondiente licencia para las instalaciones fijas necesarias y garantizar las cargas previstas en el planteamiento con respecto de la mejora de accesos.

El presidente del Consorcio Ribera i Valldigna, y alcalde de Guadassuar, José Ribera, ha destacado la importancia de estas nuevas instalaciones cuya puesta en marcha coincide con el término del contrato con la Diputación de Valencia para ser gestionadas por la empresa Reciclados Ribera del Xúquer por un periodo de 25 años.

José Ribera ha puesto de manifiesto que este proyecto va a significar una importante mejora en todo el proceso y tratamiento de los residuos de los 52 municipios que integran el Consorcio Ribera i Valldigna. Asimismo, ha advertido que la tasa por el tratamiento de residuos “no va a registrar ningún aumento para los usuarios, puede, incluso, que se rebaje el recibo puesto que vamos a ahorrar al reducir los costes de transporte de los residuos y esto significará una mejora económica durante los próximos 25 años. Así que, y según indican los informes técnicos, las obras que vamos a realizar no van a afectar en la tasa”.

Peu

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari