El Govern de la Nau concedeix ajudes de lloguer social per import de 2 milions d’euros

Amb aquestes ajudes es veuran beneficiades un total de 1.462 famílies
La Junta de Govern Local ha aprovat concedir ajudes de lloguer social per import de dos milions d’euros de les quals se’n beneficiaran un total de 1.462 famílies.
La regidora ha destacat el notable increment que experimenta tant la seua quantia, que era d’1,2 milions en 2017, com en nombre de beneficiaris, que passa de 800 a quasi 1.500.
La regidoria Sandra Gómez ha ressaltat que aquestes ajudes formen part del compromís del Govern de la Nau d’atendre les necessitats d’aquells col·lectius més desfavorits i amb majors dificultats econòmiques.
La convocatòria dels premis València Emprèn i la concessió d’ajudes per import de 200.000 euros a 34 projectes d’indústria cultural són alguns dels assumptes aprovats també per la Junta de Govern Local.

Deixa el teu comentari