Hui ha celebrat la seua Jornada d’Investigació i Docència, amb la finalitat de reconèixer la tasca investigadora dels seus professionals.

Hui ha celebrat la seua Jornada d’Investigació i Docència, amb la finalitat de reconèixer la tasca investigadora dels seus professionals.

El Departament de La Ribera publica 85 articles d’investigació en revistes científiques entre gener i novembre de 2016

• El Departament de Salut compta amb línies d’investigació consolidades, com les dedicades al carcinoma pulmonar, la salut mental, l’ús racional del medicament o la fragilitat i l’envelliment, entre d’altres.

• Durant la Jornada s’han exposat dues de les investigacions que s’estan duent a terme al Departament de Salut.

foto-prensa-14Alzira (13.12.16).– El Departament de Salut de La Ribera ha publicat ja 85 articles d’investigació en revistes científiques entre gener i novembre de 2016.

Així s’ha posat de relleu en la Jornada d’Investigació i Docència que s’ha celebrat este matí a l’Hospital d’Alzira i que ha servit per reconèixer la tasca científica dels professionals del Departament de Salut duta a terme durant l’any 2015.

Així, durant el passat any, els professionals de La Ribera van publicar un total de 90 articles en revistes científiques (un 12,5% més que durant l’any anterior), amb un factor d’impacte (això és, el nombre de vegades que un article és citat en altres estudis posteriors) de 167,45 punts, un dels registres més alts obtinguts pel Departament de Salut de La Ribera.

Segons ha destacat el director d’Investigació i Docència del Departament de Salut, Dr. Vicente Palop, “esta dada repercuteix, sens dubte, en l’increment del prestigi científic del nostre Departament de Salut”.

Resultats d’investigació

Tal com s’ha posat de relleu al llarg de la Jornada celebrada hui, el Departament de Salut de La Ribera té ja unes línies d’investigació consolidades com les dedicades al carcinoma pulmonar, la salut mental, l’ús racional del medicament o la fragilitat i l’envelliment, entre d’altres.

En este sentit, a la Jornada s’han conegut els resultats de 2 línies d’investigació desenvolupades per professionals de l’Hospital d’Alzira en els últims anys amb finançament del mateix Departament de Salut.

Així, la Dra. Graciela Pi, ha exposat els resultats de l’estudi que està duent a terme per tal de conèixer com l’aplicació de noves eines de diagnòstic molecular, com l’anomenada Microarray, permet identificar alteracions genètiques en fetus amb defectes congènits que no han pogut arribar a terme. Segons la Dra. Pi, “amb les eines diagnòstiques utilitzades fins al moment, el 50% dels defectes congènits s’atribuïen a causes desconegudes, encara que això no vol dir que estes causes no existeixen”.

“Amb l’aplicació de noves eines, estem augmentant entre un 10% i un 20% el coneixement de les alteracions genètiques que han produït l’avortament del fetus, cosa que, en un futur, podrà ajudar-nos a millorar el nostre assessorament reproductiu a les famílies” , ha afirmat la Dra. Pi.

Per la seua banda, els doctors José Marcelo Galbis i Aratxa Lafuente, han explicat l’estudi que estan realitzant per tal d’establir una relació entre la metàstasi a nivell molecular en el càncer de pulmó i la metàstasi diagnosticada a través de l’anàlisi patològic (histologia). Segons ha destacat el Dr. Galbis, “l’objectiu d’esta investigació, com altres que estem duent a terme en este camp, és obtenir informació que permeten anticipar l’evolució del tumor i el seu pronòstic”.

Tesis doctorals

Junt amb això, al llarg de la Jornada s’ha fet referència a les 5 tesis doctorals presentades per professionals del Departament de Salut durant 2015 i que han abordat aspectes com: la relació entre pacients hiperfreqüentadors en Atenció Primària i la salut mental; la incidència de zoonosis (malalties transmeses entre animals-éssers humans); la relació del consum d’antibiòtics i les resistències bacterianes; la col•laboració entre Atenció Primària i Salut Mental, i el perfil proteonòmic del líquid pleural en pacients amb vessament pleural maligne i tuberculós.

“Les conclusions d’estes tesis, així com de tots els estudis que es realitzen al Departament de Salut de La Ribera, tindran una relació directa sobre la salut dels ciutadans de La Ribera, ja que entre els nostres professionals es potencien investigacions sobre aspectes de salut que tenen una major incidència a la comarca “, ha destacat el Dr. Palop.

Deixa el teu comentari