La Comunitat Valenciana és capdavantera en compravenda d’habitatges per població

Estadística Registral Immobiliària del Primer Trimestre de 2018

• De gener a març va ser la segona regió amb major pes en habitatge usat
• La valenciana és la tercera autonomia en compra d’habitatges per estrangers. A Alacant va aconseguir el 41% de totes les operacions
• Tercera en impagaments i dacions en pagament, presenta la sisena quota hipotecària més baixa d’Espanya

València, 16 de maig de 2018.La Comunitat Valenciana va tancar el primer trimestre de l’any amb un total de 19.876 compravendes d’habitatges, de les quals 2.372 van correspondre a habitatge nou i 17.504 a habitatge usat. En termes globals, va presentar una pujada del 19’3% respecte al trimestre anterior i va ocupar la tercera posició de la classificació autonòmica després d’Andalusia (24.208) i Catalunya (20.756), molt prop d’aquesta última.

En aquest temps, Alacant va ser la primera província espanyola en nombre d’operacions registrades, amb 10.232, mentre València ocupa el cinquè lloc amb 7.489. El percentatge autonòmic de compravenda d’habitatge usat (88’06% del total) situa a la Comunitat com la segona regió amb major pes en aquesta tipologia d’habitatge, solament superada per Extremadura (91’42% del total). Respecte a l’habitatge nou, crida l’atenció el major increment registrat a Espanya, que va correspondre a Castelló, amb una pujada del 180’5%.

Per població, la Comunitat Valenciana segueix liderant l’activitat immobiliària a Espanya. Així ho va fer durant el primer trimestre de 2018, gràcies a les 4’03 compravendes per cada mil habitants que superen en molt la mitjana nacional, fixada en 2’79. Per darrere d’ella apareixen comunitats com a Balears i Canàries. En aquest apartat, Alacant tornava a liderar la classificació provincial (5’54 operacions per mil habitants) i Castelló apareix ja en tercer lloc (3’78).

En tota Espanya s’han registrat durant el primer trimestre 128.990 compravendes, la qual cosa llança un increment del 13’4% sobre el mateix trimestre de 2017 i un 15’3% enfront de l’últim trimestre, sent el resultat trimestral més elevat des de 2008. Totes aquestes dades s’han donat a conèixer avui a Madrid pel Col·legi de Registradors de la Propietat.

Els estrangers segueixen comprant
La Comunitat Valenciana va ser la tercera regió amb major pes d’estrangers en la compravenda d’habitatges (26’5%), superada solament per Balears i Canàries. Amb una mitjana nacional situada en un 13,1% (lleugerament per sota del trimestre anterior però superior en nombre en aconseguir les 16.500 operacions), el percentatge a la Comunitat Valenciana va doblegar la mitjana nacional. En açò va tenir molt a veure Alacant, on el 41’05% de les operacions de compravenda registrades va tenir com a protagonistes a ciutadans estrangers.

En el conjunt del territori espanyol, els estrangers que més habitatges van adquirir van ser els britànics (14,5%), seguits a distància per alemanys, francesos, belgues, suecs i italians. Aquestes sis nacionalitats van sumar quasi la meitat de les compres efectuades per estrangers.
Endeutament hipotecari

L’import mitjà dels nous crèdits hipotecaris contractats a Espanya durant el primer trimestre va ascendir a 121.123 euros per habitatge, pels 87.737 euros de la Comunitat Valenciana. Aquest fet la col·loca com la quarta autonomia amb menor endeutament hipotecari. A Espanya l’endeutament va créixer amb prou faenes un 0’2% en comparació del trimestre anterior i un 4’3% enfront del mateix període de 2017.
Mentre la durada mitjana a Espanya dels nous crèdits hipotecaris contractats va ser de 23 anys i 8 mesos, la Comunitat Valenciana va aconseguir rebaixar-ho 19 mesos, sent així la tercera regió després de Canàries i La Rioja amb menor durada dels crèdits. La quota hipotecària mitjana mensual va ser de 551 euros a Espanya (amb un percentatge pel que fa al cost salarial del 29%), pels 426 euros de la regió valenciana -sisena quota més baixa d’Espanya- i un percentatge pel que fa al cost salarial del 24’9%.

Tipus d’interès
El 45’5% de la contractació de noves hipoteques a la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre presentava un tipus d’interès fix. Aquesta xifra la situa com a quarta autonomia en aquest apartat, sensiblement per sobre de la mitjana nacional (37’3%).
Tercera en impagaments i dacions

El nombre de certificacions d’habitatge per impagament cau un 25’4% a Espanya en relació al mateix trimestre de 2017, amb un total de 6.537 operacions d’inici d’execució hipotecària. D’elles, la Comunitat Valenciana va copar 1.172, ocupant així el tercer lloc de la classificació autonòmica. Mateix posat que l’obtingut en dacions en pagament, on la regió valenciana registrava 430 per les 2.037 de tota Espanya (+6’2% enfront de mateix trimestre de l’any anterior).
Pugen els preus

El preu de l’habitatge a Espanya contínua la tendència alcista dels últims trimestres, amb una pujada del 4’5% sobre el trimestre anterior i un 9’4% d’increment interanual. Des dels mínims de finals de 2014 el preu s’ha incrementat un 25’9%, la qual cosa ha produït que l’ajust des dels màxims de 2007 es trobe actualment en el -18%, havent-se suavitzat significativament com a conseqüència de la recuperació dels últims anys.

Nº compravendes 1º *trim 2018 a la Comunitat Valenciana

Nº % front *trim anterior
Alacant 10.232 ¬+20,55
Castelló 2.155 +7,16
València 7.489 +21,54

NOTA: L’informe complet es pot consultar en el següent enllaç de la web de Registradors:
http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/estadistica-registral-inmobiliaria/

Deixa el teu comentari