La construcció d’un abocador a la comarca de La Ribera centra l’assemblea del Consorci Ribera-Valldigna


Hi ha quatre termes municipals en terrenys òptims i que compleixen els criteris com són Turis, Llombai, Montserrat i Reial de Montroi.

Deixa el teu comentari