La liquidació del 2014 es dictamina desfavorablement

pobla llargaLa Pobla Llarga a 28 de d ‘Octubre 2015.Amb 5 vots en contra, 1 abstenció i 2 vots a favor la liquidació del pressupost del 2014 es va dictaminar desfavorablement anit a l’Ajuntament de la Pobla Llarga

Encara que la liquidació del 2014 va estar presentada a les institucions fa mesos, faltava la convocatòria de la comissió especial de comptes i anit a les 19,30 h es va realitzar aquesta comissió en la presència de tots els grups municipals i de l’anterior alcalde dins del grup municipal del Partit Popular.

Després de la presentació d’esta liquidació per part del secretari – interventor de l’Ajuntament de la Pobla Llarga, es va passar al torn de preguntes on l’anterior alcalde i en definitiva el que signava aquesta liquidació va intervindré per aclarir alguns punts.

L’auditoria en que està immersa l’ajuntament ha destapat varies sentències firmes des de 2011 i que mai s’han introduït com una obligació al pressupost i el que més preocupa a l’actual equip de govern, un total de 1.460.244,50 euros de despeses pendent d’aplicar a data de hui.

“Com senyalen tots els manuals de comptabilitat, la pública és una comptabilitat pressupostaria i això porta a que algunes despeses queden fora moltes vegades del pressupost però per això existeix el 413, per poder aplicar al pressupost totes aquelles despeses pendents i a la Pobla Llarga durant tot el mandat del PP no s’ha creat, la finalitat per a nosaltres, que quedaren fora del control de la oposició i ara ens trobem en quasi 1.460.244,50 euros pendents d’aplicar” comenta el tinent d’alcalde i responsable de l’àrea promoció econòmica i ocupació Ximo Vidal.

L’actual equip de govern presentarà una sèrie d’al·legacions a aquesta liquidació del 2014 en el moment es publiquen oficialment i s’iniciï el termini corresponent

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari