La Ribera registra una demora mitjana per a consulta amb l’especialista de 27 dies menys que la resta d’hospitals públics.

  • Davant els 48 dies de demora mitjana de la resta de departaments de salut de la Comunitat Valenciana, el de La Ribera ha tingut una espera mitjana de 21 dies.
  •  El Departament de Salut de La Ribera ha atès 2.281 consultes diàries.

foto-prensa El Departament de Salut de La Ribera ha tancat el tercer trimestre de l’any amb una demora mitjana per obtenir una primera consulta amb l’especialista de 21 dies, 6 dies menys que durant el mateix període de l’any passat, segons dades de l’informe d’activitat de la Conselleria de Sanitat.

D’esta manera, La Ribera ha comptat amb una demora mitjana per a consulta amb especialista de 27 dies menys que la resta de departaments de la Comunitat Valenciana, que han tingut una espera mitjana de 48 dies.

Així, entre gener i setembre de 2016, el Departament de Salut ha atès un total de 433.409 consultes d’Atenció Especialitzada, cosa que ha suposat una mitjana de 2.281 consultes diàries.

Cal destacar l’escassa demora que han registrat, durant este tercer trimestre, especialitats com Medicina Digestiu Infantil (1 dia), Oncologia (1 dia), Cirurgia Toràcica (3 dies), Cardiologia Infantil (3 dies), Endocrinologia Infantil (4 dies) , Radioteràpia (6 dies), Endocrinologia (7 dies), Otorinolaringologia (7 dies) o Cirurgia Cardíaca (8 dies), Psiquiatria (10 dies) i Oftalmologia (12 dies), entre d’altres.

Segons ha destacat el director de Continuïtat Assistencial del Departament de Salut de La Ribera, Dr. Vicente Palop, “el manteniment d’esta demora mitjana ha estat possible pel treball i la dedicació per part dels nostres professionals i pel nostre model de gestió assistencial, que introdueix eines en el sistema sanitari públic que permeten una precisa planificació de l’activitat, una excel•lent coordinació entre nivells assistencials i una completa cartera de serveis”.

“Això repercuteix directament en benefici del pacient de La Ribera, que obté una resposta àgil als seus problemes de salut, amb menys demores i esperes”, ha assenyalat el Dr. Palop.

urgències ateses

Pel que fa a les Urgències, l’Hospital d’Alzira ha atès prop de 86.000 urgències en els primers nou mesos de 2016, un 6,48% més que durant el mateix període de l’any anterior. Només el 13,07% de les urgències ha requerit ingrés hospitalari.

Cal destacar que els pacients atesos en temps a Urgències a l’Hospital de La Ribera ha estat del 93,57%, enfront del 81,32% de mitjana de la resta d’hospitals de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, els pacients que han acudit a Urgències de l’Hospital d’Alzira entre gener i setembre d’aquest any, han esperat una mitjana de 30 minuts.

Intervencions quirúrgiques

Així mateix, l’Hospital Universitari de La Ribera ha aconseguit, entre gener i setembre d’enguany, les 22.800 intervencions quirúrgiques realitzades. Cal destacar que els pacients de l’Hospital d’Alzira han esperat 50 dies menys que els pacients de la resta d’hospitals públics de la Comunitat Valenciana, per sotmetre a una intervenció quirúrgica, segons les dades oficials de l’últim tall de la Conselleria de Sanitat relatius a setembre de l’ enguany.

En este sentit, la demora quirúrgica mitjana dels hospitals públics de la Comunitat amb tall al setembre ha estat de 127 dies, mentre que la demora mitjana a l’Hospital d’Alzira ha estat de 77 dies. Cal destacar que al mes de setembre sempre s’experimenta un increment en el temps mitjà d’espera a causa del descens de l’activitat quirúrgica programada que es produeix durant els mesos d’estiu pel període de vacances.

Especialitats quirúrgiques com Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Toràcica, Cirurgia Vascular i Cirurgia Pediàtrica, han tingut demores quirúrgiques molt reduïdes en el mes de setembre, amb 29, 38, 43 i 46 dies, respectivament.

 

Deixa el teu comentari