LA UNIÓ de Llauradors denuncia crispació i coaccions intolerables contra els seus representants pel pla contra la Xylella

La pràctica totalitat del sector agrari de la Comunitat Valenciana està a favor del pla de contingència excepte una organització agrària que “està anant molt lluny en les seues protestes” amenaçant a representants de LA UNIÓ

14 de març de 2018.- LA UNIÓ de Llauradors denuncia una sèrie de coaccions greus durant els últims dies a alguns dels seus representants, simplement per pertànyer a aquesta organització agrària i acudir a reunions sobre la Xylella fastidiosa en el seu nom.

En aquest sentit, LA UNIÓ ha demanat a la Conselleria d’Agricultura i a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana que investigue aquestes coaccions que estan intentant limitar el ple exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, tal com estipula la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana i que s’asseguren a més que no van a tornar a produir-se.

La pràctica totalitat del sector agrari de la Comunitat Valenciana s’ha mostrat a favor de l’aplicació de les mesures d’eradicació contra la Xylella fastidiosa aprovades per la Unió Europea i aplicades per la Conselleria d’Agricultura amb el beneplàcit del Ministeri d’Agricultura. Tots excepte l’organització provincial d’Asaja a Alacant i l’entitat que han creat a aquest efecte, Associació d’Afectats per la Xylella (Axfa). Ambdues estan entorpint l’aplicació del pla mitjançant la interposició de recursos judicials per part dels propietaris de les parcel•les afectades per aquest bacteri en el nord d’Alacant, la qual cosa impedirà que puguen cobrar les indemnitzacions que els corresponen fins que no es dirimisca el procés judicial.

Però paral•lelament a aquests recursos, totalment legítims, s’ha elevat la tensió i crispació de forma interessada, fins a arribar a la coacció ja en els últims dies. En concret, el passat 5 de març; a la finalització de la reunió amb els auditors de l’Oficina Veterinària i Alimentària de la Comissió Europea, convocada per la Conselleria d’Agricultura a Callosa d’en Sarrià i a la qual van assistir també representants i tècnics al més alt nivell de Conselleria i Ministeri d’Agricultura, representants de LA UNIÓ, AVA, Asaja-Alacant, Cooperatives Agro-alimentàries, Comitè de Gestió de Cítrics i Asfplant, es van produir coaccions cap a part dels assistents a la reunió per part d’un grup de persones concentrades que portaven clarament identificats cartells de Asaja Alacant.

Aquestes coaccions han anat augmentant al llarg de les jornades. En el ple celebrat el passat 7 de març en l’Ajuntament de Tàrbena, l’Agrupació d’Electors d’Independents per Tàrbena va sol•licitar que no es contractara amb certes empreses per estar administrades per persones que són representants de LA UNIÓ, en clara referència al secretari comarcal de LA UNIÓ en la Marina Baixa. Finalment, no va ser aprovada i en el cas que ho haguera sigut seria un clar exemple de prevaricació. D’altra banda, LA UNIÓ també té coneixement que persones treballadores de Tragsa, encarregades d’aplicar les mesures de contingència en les parcel•les afectades, estan rebent amenaces i coaccions a l’hora de realitzar el seu treball.

LA UNIÓ ha conegut estudis recents que certifiquen l’expansió de la Xylella a Itàlia al no actuar amb rapidesa i eficàcia en l’aplicació del pla de contingència. Una vegada detectats i confirmats focus de Xylella fastidiosa, la Conselleria d’Agricultura està per tant obligada a la Comunitat Valenciana a aplicar les mesures necessàries per a la seua eradicació, tal com s’estableix en el pla aprovat per la Unió Europea.

Per això aquesta Organització Professional Agrària creu que cal aplicar el pla de contingència actualment en vigor, ja que en cas que es propagara a altres zones i a la resta dels cultius, com la vinya, olivar, ametler i cítrics, els danys que es provocarien serien enormes. En aquest cas, segons la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, l’administració autonòmica quedaria encarregada dels danys patrimonials ocasionats i se li podria denunciar per aqueixa responsabilitat.

Deixa el teu comentari