LA UNIÓ de Llauradors es felicita de la Resolució aprovada hui en Les Corts per la qual s’insta al Consell a convocar eleccions en el camp valencià

Amb el suport dels Grups Parlamentaris del PSPV, Compromís i Podem-Podemos i l’abstenció del PP i Ciutadans

2 de novembre de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors mostra la seua satisfacció per l’aprovació de la Proposta de Resolució hui en Les Corts per la qual s’insta al Consell a convocar eleccions en el camp valencià, per a democratitzar i definir la representativitat real de les Organitzacions Professionals Agràries.

De la mateixa manera s’insta al Consell en la proposta al fet que amb el resultat d’aquestes eleccions es cree un Consell Agrari d’àmbit autonòmic integrat per les Organitzacions Professionals Agràries més representatives i membres de la Generalitat Valenciana i de l’Administració Local.

La proposició no de llei estava presentada pels Grups Parlamentaris del PSPV i Compromís i ha comptat també -a més d’amb els seus vots- amb els del Grup Parlamentari de Podem-Podemos. No ha tingut vots en contra doncs els Grups Parlamentaris de PP i Ciutadans s’han abstingut.

En vista de que en el Projecte de Llei de Pressupostos per a 2018 no s’ha inclòs cap partida econòmica per a iniciar el procés electoral, LA UNIÓ presentarà a través dels Grups Parlamentaris esmenes per a incloure un pressupost a fi de complir amb l’aprovat hui per les Corts.

LA UNIÓ assenyala que la proposta aprovada és una de les seues reivindicacions històriques que Govern després de Govern de la Generalitat han anat ajornant i agraeix als Grups Parlamentaris la seua aposta per democratitzar i definir la representació real de les Organitzacions Professionals Agràries com a legítims representants dels llauradors i ramaders.

Començar els tràmits per a desenvolupar un procés electoral en el camp valencià és l’inici de la democràcia després de quaranta anys des de l’aprovació de la Constitució i ve a reconèixer el dret dels llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana en la participació dels assumptes públics i l’elecció dels seus representants, tal com ja té reconeguts la resta de col·lectius de treballadors o professionals i els propis llauradors i ramaders d’altres comunitats autònomes.

Les eleccions serviran per a modernitzar i professionalitzar el camp valencià doncs a través d’un Consell Agrari d’àmbit autonòmic es definirien les polítiques agràries prioritàries a desenvolupar per al futur del sector. En aquest sentit si es vol un camp professionalitzat i innovador han de ser precisament aquells llauradors i ramaders que viuen de la seua explotació els que trien als seus representants.

LA UNIÓ considera que és de justícia que puguen votar en un futur procés electoral agrari a la Comunitat Valenciana els professionals, aquells que viuen de la seua activitat en el camp. “Els metges, arquitectes, periodistes, etc., voten en els seus col·legis professionals i també els electricistes o obrers en els seus centres de treball, per tant, resulta lògic que en el camp valencià ho facen aquells que viuen prioritàriament d’açò, tal com ja s’ha fet en totes les convocatòries electorals celebrades fins hui en altres comunitats autònomes i amb independència del partit polític de torn en el Govern autonòmic”. Cal assenyalar que a Catalunya ja s’han realitzat sis convocatòries electorals agràries, a Castella i Lleó quatre i al febrer del pròxim any efectuaran la cinquena, dues a Madrid i una a Extremadura.

Les Organitzacions Professionals Agràries desenvolupen un important paper en la vertebració social i professional del sector primari i es fa necessari mesurar la seua representativitat mitjançant unes eleccions democràtiques i establir els mecanismes de relació, interlocució i concertació amb la Generalitat d’aquelles més representatives per a debatre i decidir sobre els assumptes relacionats amb l’agricultura com a sector productiu i sobre els interessos del món rural, alhora que debatre les grans orientacions de la política agrària i alimentària des d’una perspectiva integral i amb una visió àmplia de les interrelacions que es produeixen dins del sector agroalimentari i les seues múltiples dimensions econòmiques, polítiques i socioculturals.

Deixa el teu comentari