LA UNIÓ reclama a Ministeri i Conselleria d’Agricultura la bestreta del pagament de les ajudes procedents de la PAC al 16 d’octubre

Correspon al 70% del total de pagaments directes i el 85% del segon pilar de la PAC, ho permet la normativa comunitària i ha sigut aprovat ja pel Consell de Ministres d’Agricultura de la UE.

Sequera, baixos preus i veto rus són arguments suficients per a demanar-ho

12 de setembre de 2016.- LA UNIÓ de Llauradors ha sol•licitat al Ministeri d’Agricultura que inicie les gestions pertinents per a transferir a la Comunitat Valenciana la bestreta del 70% dels pagaments directes i del 85% de les ajudes incloses dins del Programa de Desenvolupament Rural, corresponents a l’exercici 2016.

Es demanda al Ministeri que realitze els pagaments amb la suficient antelació a la Conselleria d’Agricultura perquè aquesta com a organisme pagador, i a través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, puga efectuar la corresponent transferència als llauradors i ramaders durant la primera setmana del període establit per a açò, és a dir, a partir del 16 d’octubre.

LA UNIÓ argumenta per a demandar aquest avançament que el camp valencià pateix un acusat dèficit de precipitacions que agreuja el període de sequera que s’arrossega des de fa ja tres campanyes i que és revelador que ens trobem davant un cicle climàtic amb escassetat de precipitacions. Aquesta circumstància afecta de manera significativa, durant les últimes campanyes, el normal desenvolupament dels cultius, la qual cosa posa en greu perill la viabilitat econòmica de moltes explotacions agràries i la seua pròpia pervivència com a unitats productives, la qual cosa pot afectar seriosament a l’economia de les comarques agràries valencianes.

També mereix ser assenyalada la incidència d’aquesta adversitat climàtica en la ramaderia extensiva, en la qual l’absència de pluja impedeix el desenvolupament de les pastures que constitueixen la base de l’alimentació d’aquest tipus de bestiar, així com la falta de floració que ha afectat als apicultors. També provoca un augment dels costos de producció de la ramaderia intensiva per increment del consum d’energia i d’aigua (compra d’aigua i portada amb cubes a les explotacions).

Així mateix, el sector agrari valencià porta ja tres campanyes consecutives amb les fronteres del mercat rus tancades per a les seues principals produccions i els seus efectes negatius sobre la renda dels productors no s’ha vist compensada per les ajudes engegades per la Comissió Europea. Finalment, i no menys important, els preus que reben els productors continuen amb la seua tendència a la baixa i en la majoria de sectors amb ajudes directes es consolida enguany.

El Reglament d’Execució de la Comissió de 8 de setembre estableix que per a l’any de sol•licitud 2016 els Estats membres podran pagar bestretes de fins al 70% dels pagaments directes i de fins al 85% en el cas de les ajudes concedides en el marc del desenvolupament rural. També el Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea, en la seua sessió del 18 de juliol de 2016, va acordar, entre altres coses, que els Estats membres apliquen aquestes bestretes després de la realització dels controls administratius preceptius.

LA UNIÓ considera que, a falta encara de més d’un mes per a poder començar a pagar la bestreta, i tenint en compte que es coneix l’acord des de mitjan juliol, les administracions implicades tenen marge suficient i no hi ha excusa alguna perquè tant l’aplicació com els controls estiguen llests a temps i els llauradors i ramaders valencians puguen percebre la bestreta que els correspon.

Deixa el teu comentari