LA UNIÓ troba a faltar en el pressupost de la Conselleria d’Agricultura per a 2017 més inversions per a joves, modernització, sanitat vegetal i animal

Demana crear un fons d’emergència amb recursos propis per als autònoms i pimes agràries davant crisis de mercats, plagues o incidències climatològiques no cobertes pel sistema d’assegurances agràries

2 de novembre de 2016.- LA UNIÓ de Llauradors destaca que el lleuger augment del pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (CAMACCDR) per al pròxim any hauria de concretar-se en un increment de les partides per a incorporació de joves, la millora de les estructures agràries i, sobretot, en una major aposta per la sanitat vegetal i animal, així com en una major inversió en l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).

També considera LA UNIÓ que caldria crear un fons d’emergència amb recursos propis de la Conselleria d’Agricultura per als autònoms i pimes agràries davant crisis de mercats, plagues o incidències climatològiques no cobertes pel sistema d’assegurances agràries.
Per a l’entrada de joves en l’activitat agrària en 2017 hauria de dedicar-se el doble de l’establert enguany, és a dir, 20 milions d’euros per a cobrir tot l’increment de demanda que hi ha. En la mateixa línia, els pressupostos de 2017 han d’atendre totes les demandes existents de les ajudes als plans de millora de les explotacions agràries, que la seua normativa encara està a l’espera de publicar-se per part de l’administració agrària i de la qual depenen moltes inversions.

Preocupa així mateix el baix pressupost en sanitat vegetal i animal, insuficient per a lluitar contra plagues o malalties i prevenir les possibles amenaces de fora. En aquest sentit, des de LA UNIÓ se sol·licita un major suport a la sanitat vegetal donada la precarietat actual tant en material com en treballadors i infraestructures per a lluitar contra les plagues i malalties que ja tenim en el camp valencià, però també per a prevenir les actuals amenaces que té el sector agrícola en aquest assumpte: Greening dels cítrics, Citrus Black Espot, Xylella fastidiosa en llenyosos, Vespa velutina en apicultura, Caragol Poma en arròs, etc.

Pel que es refereix al IVIA, del que encara està pendent la modificació de la Llei de l’Institut, LA UNIÓ es felicita de l’augment del pressupost del 17% en despesa de personal si al final es concreta en la contractació de nous investigadors, però al mateix temps es critica la reducció de més de 711.000 euros en els capítols d’inversions, per la qual cosa al final “per a què volem més investigadors si es redueixen les inversions a executar”.
El pressupost de la CAMACCDR és de 316.033.660 milions d’euros i supera la barrera dels 300 milions d’euros, circumstància que no es produïa des de l’any 2013. Té un increment del 6,27% sobre el del passat any. Però si tenim en compte únicament els programes agraris es queden en 228.265.790 milions d’euros, només un 1,63% més que enguany. Els pressupostos específics per a medi ambient creixen més d’un 20% i els agraris no arriben ni al 2%.

Si ens circumscrivim a l’apartat exclusivament agrari el pressupost baixa sobre el global de la Generalitat fins a l’1,29%, situant-se a la cua i només per sobre de la Conselleria de Transparència. L’any 2002 representava prop del 5%.

LA UNIÓ creu que la Generalitat ha de prestar més interès al sector agrari valencià si ho considera estratègic per a l’economia o el medi ambient, “perquè en cas contrari els llauradors i ramaders valencians no podran eixir de la greu crisi en perdre competitivitat i capacitat inversora, amb la consegüent pèrdua de rendibilitat en les seues explotacions”. Aquesta organització professional agrària és conscient de la necessitat d’un nou sistema de finançament autonòmic més equitatiu, però confia també en una millora dels recursos actuals que permeten realitzar les inversions necessàries que rellancen la nostra activitat empresarial agrària.

Deixa el teu comentari