L’Ajuntament d’Alzira valora molt les actuacions del personal del magatzem municipal

Alzira, 7 de març de 2018 – L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Gestió Urbanística, ha donat compte al plenari de la memòria d’actuacions realitzades pel personal del magatzem municipal durant els últims anys, que ha donat com a resultat una valoració bona, tant per l’augment dels treballs com de la seua qualitat.

Hem de destacar que el personal del magatzem municipal realitza i gestiona les reparacions, manteniment i conservació de vies públiques del nucli urbà, urbanitzacions i polígons, parcs infantils, desbrossament i manteniment de solars municipals, actuacions en jardins, manteniment i conservació d’edificis de propietat municipal i centres escolars públics, així com diverses actuacions en escoletes infantils, centres esportius, cementeri, les comportes del pont de Xàtiva; gestiona la cessió i muntatge de diferent material de festes (escenaris, taules, cadires), realitza servicis de cuba d’aigua potable a vivendes privades, segons la normativa de l’Ajuntament, i realitza funcions diverses segons les necessitats dels diferents departaments de l’Ajuntament.

En l’esmentat informe es pot observar que des del passat 2015 fins a 2017 han hagut canvis significatius com la disminució d’actuacions en les àrees de festes, col•legis i l’apartat de diversos, i, al contrari, han augmentat considerablement les actuacions en els edificis municipals i via pública.

Amb les dades reflectides en la memòria del magatzem municipal podem observar que, en la comparativa i resum de les actuacions en els últims anys, al 2015 es realitzaren 1.770, al 2016, 2.248 i a l’any 2017 un total de 2.486 actuacions. Aleshores, podem assegurar que les tasques competents al personal del magatzem municipal han augmentat any rere any i han millorat la qualitat tant del departament com de les actuacions.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura que “és molt important valorar el gran treball del personal encarregat del magatzem municipal. Nosaltres com a regidors tenim una responsabilitat, reconéixer la tasca que realitza el personal de la casa, i agrair-los el seu esforç i la seua professionalitat i aconseguir augmentar, progressivament, les tasques que permeten que la nostra ciutat tinga el gran aspecte que té. Hem avançat moltíssim en estos últims anys. Hem ampliat les ferramentes de treball, també hem renovat i ampliat alguns vehicles per fer més còmoda la faena, i continuarem amb esta línia que està sent productiva i positiva”.

Deixa el teu comentari