L’ajuntament de la Pobla Llarga inicia els tràmits d’un expedient per responsabilitat comptable

lapoblallargaLa revisió de comptes realitzat a l’ajuntament de la Pobla Llarga l’estiu passat, va aflorar, entre altres, una sèrie d’expedients oberts en l’agencia tributaria, des de 2014, per no presentar declaració d’IVA en 2012.

Entre interessos de demora i sancions, algunes per la resistència i obstrucció del propi ajuntament a l’hora d’aportar els documents que l’agencia tributaria va demanar, s’ha calculat uns 35.900 € el cost total que s’ha tingut que fer front en els últims mesos.

“Tres son els presumptes responsables de que la Pobla Llarga tinga que fer front a estes sancions: l’ex-tresorer, l’ex-interventor i l’ex-alcalde, i no és demagògia afirmar que amb aquests 35.000 € podríem haver posat en marxa ja, un pla d’ocupació municipal presentat a l’ajuntament pel grup municipal socialista en febrer de 2013” comenta el regidor d’hisenda i tinent d’alcalde Ximo Vidal.

Aquest expedient, és el primer d’una sèrie d’actuacions per dilucidar totes i cadascuna de les responsabilitats d’una gestió passada que està conduint a l’ajuntament de la Pobla Llarga a una situació econòmica molt complicada.

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari