L’Ajuntament subvencionarà amb 200.000 euros les associacions de l’Alcúdia

L’Ajuntament presentà al Consell d’Entitats Ciutadanes la proposta de distribució de les ajudes econòmiques

Enguany el conjunt d’associacions de l’Alcúdia (amb excepció dels clubs esportius) rebrà un total de 197.144 euros per part de l’Ajuntament.

Per tal de millorar la participació ciutadana tant en el procés d’elaboració dels pressuposts participatius, com en el de la distribució de les ajudes econòmiques, l’Ajuntament de l’Alcúdia va constituir en 2015 aquest organisme del que formen part un total de 38 entitats distintes. Cal tindre en compte que els clubs esportius no formen part d’aquest consell, tenint la seua pròpia normativa.

Durant el mes de gener, i amb caràcter previ al lliurament de la subvenció, les entitats han presentat els següents documents:

– relació de les activitats realitzades l’any anterior,

– previsió de les activitats a realitzar en l’any en curs, amb la seua previsió econòmica aproximada,

– balanç econòmic dels ingressos i despeses de l’any anterior, amb presentació de les factures corresponents.

Una vegada estudiades les activitats realitzades en 2016 i la previsió de les de 2017, junt al balanç econòmic de les entitats, l’Ajuntament a través de la regidoria de Participació Ciutadana, junt a les d’Educació, Cultura, Serveis Socials i Festes ha elaborat una proposta de subvencions que es va traslladar el passat dijous 4 de maig al Consell d’Entitats Ciutadanes i posteriorment va ser aprovada per la Junta de Govern de l’Ajuntament. En la reunió participaren unes 50 persones representatives de la majoria de les associacions de l’Alcúdia.

El Consell d’Entitats Ciutadanes, que ja s’ha reunit en 5 ocasions, va seleccionar en el passat mes d’octubre 14 propostes d’inversions per als pressuposts participatius, d’entre les proposades per persones i entitats de l’Alcúdia, que passaren a votació entre tots els veïns i veïnes de l’Alcúdia.

L’Ajuntament també ha elaborat un document de compromís que han de firmar les distintes associacions amb els requisits que han de complir en relació a la subvenció lliurada, entre ells el de invertir de manera prioritària en comerços i indústries del nostre poble, sempre que siga possible, la subvenció de rebuda.

Deixa el teu comentari