L’Alcúdia aborda per segon any l’elaboració dels pressuposts participatius

L’Ajuntament destinarà el 50% de les inversions –uns 250.000 euros- a les propostes votades pels veïns i veïnes de l’Alcúdia

logotipusSi l’any passat foren 160.000 euros els que l’Ajuntament va destinar als pressuposts participatius, enguany seran 250.000 euros aproximadament els destinats a les propostes més votades pels alcudians.

L’Alcúdia decideix és un procés de participació ciutadana que l’Ajuntament de l’Alcúdia posa en marxa, per segon any consecutiu, per a que els ciutadans i ciutadanes puguen participar i decidir sobre temes municipals. En aquest cas es tracta de que l’Ajuntament conega les prioritats dels alcudians i les alcudianes i tindre en compte les seues propostes per a l’elaboració del 50% de les inversions que es realitzen el pròxim any 2017.
En els pressuposts de 2016, s’han inclòs 7 inversions pressupostades amb 160.000 euros, votades pels veïns i veïnes del nostre poble en el procés “L’Alcúdia decideix” de l’any passat. D’eixes inversions, 2 estan executades i les altres 5 es troben en fase de redacció de projectes.

Entre els projectes aprovats en el procés de l’any passat 42.000 euros es destinaran a obres de millora i condicionament del parc del riu Magre, 31.000 euros a l’adaptació de voreres per millorar l’accessibilitat, altres 31.000 euros aniran destinats a l’adequació de dos zones per a gossos, 18.000 euros a obres de millora de l’accessibilitat al pavelló poliesportiu amb ampliació de la vorera i 5.000 euros al condicionament de parcel·les de cultius per a la pròxima creació d’un Banc de Terres. A més ja s’han executat 2 inversions, com són la millora del túnel d’accés al Col·legi Heretats amb 26.000 euros i la instal·lació de panells informatius, amb 5.000 euros.

Com es participa? Entre el 31 d’octubre i l’11 de novembre es podran enviar, de manera individual o a través de les associacions, les propostes a l’Ajuntament, per internet, per mitjà del formulari que trobaran en la pàgina web www.lalcudia.com, o en paper, omplint la part inferior d’aquest escrit i deixant les seues propostes, una vegada complimentades, a la bústia de l’Ajuntament o de la Casa de la Cultura.

Finalitzada la presentació de propostes, es procedirà a valorar la seua viabilitat tècnica i econòmica per part dels departaments municipals, i es publicaran al voltant de 10 propostes, seleccionades pel Consell d’Entitats Ciutadanes, per tal de que els veïns i veïnes puguen votar un màxim de 3. La votació tindrà lloc entre el 21 de novembre i el 2 desembre a través de la pàgina web de l’Ajuntament o per mitjà d’una papereta que es podrà arreplegar i dipositar a les oficines municipals pel matí i a la Casa de la Cultura per la vesprada.

Deixa el teu comentari