L’eliminació de l’ajuda a la superfície de fruita seca suposaria una pèrdua d’al voltant de 600.000 euros

El cultiu està situat en zones de secà amb escasses alternatives, per la qual cosa LA UNIÓ indica que la seua eliminació significarà a part del crebant econòmic, un major abandó de parcel·les, menor qualitat paisatgística, més risc d’incendis i proliferació descontrolada de fauna perjudicial

L’eliminació de l’ajuda a la superfície de fruita seca suposaria una pèrdua per als productors de la Comunitat Valenciana d’al voltant de 600.000 euros

Amb la possible desaparició de l’ajuda el sector es quedarà sense ajudes i sense reestructuració

22 de gener de 2018.– L’anunci efectuat pel Ministeri d’Agricultura de retirar l’ajuda a la superfície de la fruita seca (ametla i garrofa) suposaria un dur colp per als productors de la Comunitat Valenciana ja que deixarien de percebre una quantitat anual d’uns 600.000 euros, segons denuncia LA UNIÓ de Llauradors.

L’ajudes estan pensades per al manteniment i millora de les explotacions de fruita seca situades majoritàriament en secà amb poca pluviometria i amb rendiments baixos i que en la majoria de casos es tractava de l’única alternativa de cultiu en les zones productores, per la qual cosa la seua eliminació significaria a part del crebant econòmic un increment de l’abandó de parcel·les i per tant menor qualitat paisatgística, més risc d’incendis i una proliferació descontrolada de fauna perjudicial. A l’anterior s’afegeix en algunes comarques d’Alacant la presència de la Xylella fastidiosa. Des de LA UNIÓ, es torna a insistir en la necessitat del Govern per a tornar a finançar-les al costat de les comunitats autònomes, prioritzant en les explotacions professionals i en les parcel·les de secà. LA UNIÓ considera que és el moment d’afrontar una reconversió del sector, amb dotacions pressupostàries adequades a la realitat, tal com ve reflectit en els programes electorals de tots els partits polítics i que no es tornen a burlar d’un sector que és clau per a evitar l’abandó de les zones rurals més desfavorides.

L’ajuda es va iniciar en la campanya 2004-2005 i ha afavorit en tot aquest temps el manteniment de superfícies, bàsicament de secà i d’ametler i garrofer. El desmantellament gradual de la mateixa, any rere any, ha provocat ja greus dificultats en moltes explotacions que evidentment es van a agreujar ara si es consuma la desaparició.

En les primeres campanyes l’ajuda es finançava amb una aportació estatal i una part autonòmica fixant-se en un import màxim de 276,23 €/ha, de la qual una part important era per als socis de les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH). Els pressupostos van anar a poc a poc disminuint i en el pressupost de la campanya 2011-12 desapareix l’ajuda a les OPFH, fins que en 2012-2013, en desacoblar-se les ajudes, desapareix l’aportació comunitària (passa a drets), la qual cosa va significar que l’ajuda es reduïra més del 75%, passant de 238,60 €/ha (campanya 2011-2012) a tan sols 65,53 €/ha en la 2012-2013.

La desaparició de l’aportació comunitària, la reducció de la partida pressupostària estatal (la crisi econòmica i la reducció de pressupostos era l’excusa) i la desaparició de l’aportació autonòmica (també per reducció pressupostària) van portar a aquesta ajuda, a un import proper als 9 €/ha en 2016-2017, la qual cosa ja va suposar una pèrdua de més del 80% i que al final el Govern haja plantejat unilateralment, sense haver-ho consultat, l’eliminació definitiva de les ajudes al manteniment i millora de la superfície de fruita seca.

El Ministeri va plantejar en 2014 finançar el Pla de Reconversió estatal a través de la dotació pressupostària de les ajudes a la superfície. En el seu moment LA UNIÓ es va oposar radicalment a aquesta proposta en primer lloc perquè no acceptava que l’esperada i sol·licitada reconversió del sector de fruita seca es finançara amb càrrec a una partida pressupostària que ja s’adjudicava al sector i que per tant fóra ell qui aportara els diners i en segon lloc perquè considerava que el pressupost de només 8 milions d’euros únicament servia per a reestructurar una xicoteta part del sector. Amb l’anunci ara del Ministeri, el sector es queda definitivament sense ajuda i sense reestructuració, la qual cosa torna a suposar una garrotada important per als productors valencians que deixarien de percebre quasi 600.000 euros en ajudes directes.

A la Comunitat Valenciana existeixen més de 64.000 ha -aproximadament el 15% de la superfície estatal- amb dret a percebre l’ajuda a la superfície de fruita seca, la majoria en secà -90,1%-, distribuïdes en 56.000 ha d’ametlers, 6.500 de garrofers, 553 de nogueres, 540 d’avellaners i 133 de festucs.

Deixa el teu comentari