Monuments de la Falla Sant Joan i Tomb

Un any més la Falla Sant Joan pretén innovar en els seus monuments per tal de convertir-ho en una tradició pròpia de la Comissió. Novament presentarà els seus monuments tant infantil com gran fabricats íntegrament de cartró i fusta.

La Comissió ha pres la iniciativa per tal de reprendre la tradició cultural i original de fer els monuments com antigament es realitzaven, amb els materials bàsics que eren la fusta i el cartró. Juntament amb aquests materials inclouran altres com tela, cordes i altres que facin tornar a la naturalitat dels antics monuments Fallers. D’altra banda , un dels motius pels que la Comissió tracta de assolir aquesta tradició és pel fet de respectar el medi ambient en quan a la reducció de fum negre i altres productes tòxics, no sols nocius per al medi sinó també per a les persones.

Aquest any els monuments tornen a sorprendre. El monument gran, creació de Vicent Piera és un vaixell de fusta que evoca a un original plenament, a més a més pel tamany i les dimensions semblarà un vaixell vertader, amb una crítica que no deixarà indiferent a ningú. A més a més, seguint la tendència ja impulsada, novament els fallers de la Comissió realitzaran la “plantà” al tomb; aquella manera antiga i tradicional de plantar el monument faller: utilitzant cordes, contrapesos i puntals, sense cap tipus d’aparell mecànic.

Tanmateix, l’artista Jordi Carrascosa ha confeccionat el monument infantil de la Comissió innovant també amb la tècnica del cartró i la fusta. Aquest es tracta d’una Nòria que transportarà als més menuts a una fira d’atraccions plena d’emocions color i dolçor. Juntament amb aquesta descripció hem d’afegir que el monument en sí presenta una certa atracció especial donat que han acomplit un dels objectius de realisme més actual en quan a monument i al mateix temps més evocador al passat en quan a materials.

Aquest any, la Comissió vol demostrar i fer constància, com aquella més antiga de la ciutat què la tradició, la innovació i la germanor fallera no necessàriament es troben per separat. Per descomptat, queda qualsevol qui estiga interessat, convidat a acudir el dia de la plantà per observar aquesta tradicional modalitat de fer i plantar falla.

Peu

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari