Quasi cinc titulars de la Comunitat Valenciana abandonen cada dia les seues explotacions agràries

Segons l’estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors en base a l’Enquesta de l’Estructura de les Explotacions Agrícoles 2016 de l’INE, donada a conèixer ara

• El número d’explotacions baixa un 5% i la superfície un 1% en quatre anys

• En la part positiva ha augmentat la grandària de les explotacions, la qual cosa indica que les que queden están cada vegada més en mans de professionals

27 de desembre de 2017.- Quasi cinc titulars (4,55) d’explotacions agràries de la Comunitat Valenciana abandonen cada dia l’activitat segons les dades elaborades per LA UNIÓ de Llauradors a partir de l’Enquesta de l’Estructura de les Explotacions Agrícoles de l’INE 2016 que s’acaba fer pública. D’aquesta pèrdua diària, uns tres són homes i dues dones.

El nombre d’explotacions agràries a la Comunitat Valenciana a la fi de 2016 era de 111.425 per les 117.480 de finals de 2013 (anterior Enquesta), la qual cosa suposa un 5% menys i una pèrdua diària de 4 explotacions durant aquest període.

En relació a la superfície, en 2016 existien 859.078 hectàrees per 870.440 de 2013, una variació en termes percentuals de l’1,3% i una perduda diària de quasi 8 Has, fonamentalment per la falta de rendibilitat de les mateixes.

Per edats, el major abandó es concentra en el rang comprès entre els 60 i els 64 anys i crida l’atenció -com és la tònica habitual- la baixa incorporació de persones menors de 30 anys a l’activitat agrària, la qual cosa reafirma les contínues peticions de LA UNIÓ per a incentivar la primera instal•lació i dotar-la amb pressupost suficient perquè cap jove es quede pel camí.

De les dades de l’Enquesta es desprèn així mateix que existeix un elevat nombre d’explotacions amb una reduïda dimensió, tant territorial com econòmica, circumstància que suposa un dels majors problemes que afecta al futur i la competitivitat de l’agricultura valenciana.

No obstant això, si comparem l’Enquesta de 2016 amb la de 2013 s’entreveu un fil d’esperança. La superfície agrària útil mitjana de les explotacions amb una dimensió econòmica d’entre els 9.600 i els 120.000 euros ha crescut de 9,5 a 9,98 hectàrees. Es dedueix així que les explotacions amb una dimensió territorial i econòmica major en mans de professionals presenten una major capacitat d’adaptació i resistència davant els canvis.

L’augment de la grandària de les explotacions s’està produint principalment per la de cessió de parcel•les de persones que cedeixen la seua activitat agrària (a causa de la falta de rendibilitat de les mateixes) a persones que es dediquen professionalment a l’agricultura.
Quadres en la pàgina següent

• Comparativa explotacions agràries i superfície

Explotacions. Número Superfície total. Ha.
2016 111.425 859.078
2013 117.480 870.440
Variació absoluta -6.055 -11.362
Variació percentual -5,15% -1,31%
Pèrdua diària -4,06 -7,62

• Pèrdues diàries durant el període 2013-2016

Pèrdua diària
Titulars d’explotació 4,55
Homes 2,81
Dones 1,74
Explotacions 4,06
Superfície (ha) 7,62

Quadres elaborats per LA UNIÓ amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística

Deixa el teu comentari