Ribera Salud invertix 3,8 milions d’euros en 2015 en la millora de l’atenció sanitària de la comarca de La Ribera

• Les principals inversions de 2015 són un equip de braquiteràpia d’alta taxa de dosi per a càncer de pròstata i un equip d’hemodinàmica d’última generació per a patologies com a infarts i angines de pit.

• L’Hospital de La Ribera també ha actualitzat i modernitzat el seu servici de Radiologia.

• La concessionària hi ha invertit més de 135,5 milions d’euros, d’acord al compromís contractual amb la Conselleria de Sanitat.

fotos inversionesRibera Salud hi ha invertit més de 3,8 milions d’euros en infraestructura i tecnologia sanitària durant l’any 2015 en el Departament de Salut de La Ribera. La concessionària ha realitzat una inversió de més de 135,5 milions d’euros per a oferir una atenció sanitària adequada a les necessitats dels 250.000 ciutadans de la comarca, inclosa la construcció i equipament de l’Hospital d’Alzira.

La quantitat que anualment invertix la concessionària és fruit del seu compromís contractual d’invertir, almenys, 140 milions d’euros durant el període que dura la concessió administrativa, fins al 2018. D’esta manera, Ribera Salud hi ha invertit ja el 96% d’allò que s’ha compromés amb la Conselleria de Sanitat.

Entre les inversions dutes a terme durant l’any 2015, destaca l’adquisició d’un equip per a administrar braquiteràpia d’alta taxa de dosi en càncer de pròstata i un equip d’hemodinàmica d’última generació per al Servici de Cardiologia, així com l’actualització i millora del servici de Radiologia de l’Hospital de La Ribera.

Estes inversions en infraestructures i alta tecnologia formen part de l’aposta de Ribera Salud per dotar a l’Hospital Universitari de La Ribera d’una cartera de servicis àmplia, pròpia dels grans hospitals generals i que evite desplaçaments innecessaris dels ciutadans de la comarca de La Ribera a altres centres hospitalaris.

La més moderna tecnologia

Així, en 2015, l’Hospital de La Ribera hi ha invertit més de 360.000 euros a modernitzar i adequar el seu servici de Radioteràpia. Més de 180.000 euros s’han destinat a obres d’adequació del Servici i més de 179.000 euros s’han invertit en l’adquisició de l’equip necessari (ecògraf i software) per a administrar braquiteràpia d’alta taxa de dosi en càncer de pròstata.

Així mateix, s’han invertit més de 464.000 euros a dotar a l’Hospital d’Alzira d’un nou equip d’hemodinàmica d’última generació per al diagnòstic i tractament de diverses malalties cardiovasculars, com a infarts o angines de pit. De la mateixa manera, s’ha modernitzat el Servici de Radiologia, amb l’adquisició d’un equip d’extereotàxia digital per a la realització de biòpsies de mama, un nou equip de Rajos X i un nou ortopantògraf digital, per a estudis radiològics de la cavitat bucal. Tot això ha suposat una inversió de prop de 279.000 euros.

Junt amb això, l’Hospital de La Ribera hi ha invertit més de 86.000 euros en l’adquisició d’un modern equip de Tomografia de Coherència Òptica (OTC) per al seu servici d’Oftalmologia, que permet obtindre imatges en 3D de l’ull del pacient, per a diagnosticar i realitzar el seguiment de múltiples malalties de la retina i el nervi òptic, com el glaucoma o la degeneració macular.

L’adquisició de tots estos equips forma part de les inversions que l’empresa concessionària ha realitzat en els últims anys per a dotar a l’Hospital Universitari de La Ribera de la més alta tecnologia en especialitats com a Cardiologia, Oncologia, Urologia, Neurocirurgia, Neurologia, Ginecologia i Obstetrícia.

Junt amb estes inversions, s’han destinat prop de 669.000 euros a renovar els equips informàtics de l’Hospital de La Ribera (CPU, monitors i impressores), a fi de millorar les aplicacions informàtiques i, per tant, la qualitat de treball dels professionals.

Principals inversions en 2015

PRINCIPALS INVERSIONS 2015

464.233 € Equip Hemodinàmica Allura FD20 DS (per a malalties cardiovasculars, com a                          infarts o angines de pit)

86.214 € Sistema Tomografia Spectralis (per a l’estudi de la retina)

179.218 € Ecògraf Digital de Radioteràpia i Planificador Ocentra Prostate (per a                                        Braquiteràpia d’alta taxa de dosi en càncer de pròstata)
180.870 € Adequació Servici Braquiteràpia

168.812 € Equip rajos-X Convencional (per a estudis radiològics)

66.319 € Esterotàxia digital (per a realitzar biòpsies de mama)

43.288 € Ortopantògraf panoràmic (per a radiografies de la cavitat bucal)

668.454 € Equips informàtics (CPU, monitors, impressores)

3.872.549 €* TOTAL

*S’arrepleguen en el quadro només les principals inversions dutes a terme en 2015. En verd, l’import total d’allò que s’ha invertit durant l’any.

Deixa el teu comentari