S’obri el termini per a demanar les subvencions de material escolar per l’alumnat d’Alzira

Alzira, 15 de març de 2018. L’alumnat de 2n cicle d’educació infantil d’Alzira matriculat als centres públics i privats-concertats d’Alzira, ja poden sol•licitar les subvencions de material escolar del curs 2017-2018.

Podran sol•licitar esta ajuda l’alumnat que complisca i acredite documentalment determinats requisits abans que finalitze el termini de la convocatòria, fixat per al 2 d’abril, com per exemple estar escolaritzat en el curs 2017-2018 en el 2n cicle d’Educació Infantil a un centre públic o privat-concertat d’Alzira.

Que tant l’alumne/a com els seus pares o tutors legals estiguen empadronats a Alzira, en el moment de la convocatòria d’estes ajudes.

Quedaran excloses d’estes ajudes aquelles famílies que s’hagen beneficiat de las ajudes assistencials de menjador i/o material escolar, concedides per este Ajuntament.

Segons declara Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància, “hem destinat 15.000 euros per a un màxim de 150 ajudes amb l’objectiu de col•laborar amb la despesa familiar destinada a material escolar, perquè entenem que hi ha situacions de necessitat i este Ajuntament aposta por una educació igualitària i de qualitat. Vull recordar que les subvencions es poden sol•licitar fins al 2 d’abril, i els interessats poden consultar les bases a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira i al centres educatius corresponents, que els donaran tota la informació i ajuda necessàries”.

Las persones i famílies interesades hauran de presentar la sol•licitud mitjançant una instància model en l’Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau (c/ Rambla, núm. 23). L’esmentat formulari es pot descarregar des del web de l’Ajuntament, www.alzira.es, Portal de la Ciutadania – Educació i Cultura.

Deixa el teu comentari