TornarEl Ple del Consell autoritza la distribució de 8,5 milions d’euros per a compensar la reducció de les taxes universitàries del curs 2017-2018

El Ple del Consell ha acordat autoritzar la distribució de 8,5 milions d’euros corresponents a la línia pressupostària de compensació de la reducció de taxes universitàries del curs 2017-2018, que té com a beneficiàries les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

La finalitat d’aquesta línia pressupostària és compensar les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per la reducció del preu del crèdit en primera matrícula en ensenyaments de grau i màster, tant per als estudis de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya o amb preu equiparable, com per als estudis de màster no compresos en el grup anterior.

D’aquesta manera, la Universitat de València rebrà 3.140.054 euros; la Universitat Politècnica de València, 1.904.209 euros; la Universitat d’Alacant, 1.547.754 euros; la Universitat Jaume I de Castelló, 882.741 euros, i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 1.015.370 euros.

Deixa el teu comentari