Tous aplica els impostos mínims que marca la llei

Tous, 12 de juliol de 2016.Els veïns i veïnes de Tous compten amb els impostos més baixos que es poden aplicar per llei. A diferència d’altres municipis que tenen necessitat de cobrar més impostos per la situació complicada de les seues arques públiques, la bona situació econòmica de l’Ajuntament de Tous (sense dèficit algun) permet que l’equip de govern haja reduït considerablement les taxes que s’apliquen als veïns i veïnes. Amb açò, l’IBI Urbana és del 0’4 %, l’IBI Rústica del 0’3 % i els arbitris com el fem o el clavegueram són nuls, és a dir, els habitants no paguen un sol euro.

També en els impostos que es paguen pels vehicles motoritzats s’aplica el mateix coeficient des de l’any 2003. Amb tot açò, els toueros compten amb una pressió fiscal pràcticament nul·la.

L’ajuntament segueix cobrant el IAE a l’Estat d’Espanya per tenir en el seu terme municipal el Pantà del riu Xúquer. És per aquest concepte que es cobra un cànon que ni molt menys es pot adjudicar com a pressió fiscal als veïns. Els habitants de Tous no paguen per aquesta taxa que sí rep l’ajuntament i per tant és enganyós repartir el còmput total dels ingressos de l’ajuntament pel nombre d’habitants de Tous. “Els veïns i veïnes de Tous saben perfectament que els impostos són ací molt baixos i que en la majoria dels casos estan exempts de pagar, cas del fem o el clavegueram.

A més, el nostre pla d’ajudes a famílies nombroses, a aquelles que tenen nous fills o a persones que compten amb dificultats socials o econòmiques és un referent en la comarca. Si hi ha algun dubte només han de preguntar a les persones conegudes de poblacions veïnes i podran comprovar que la comparació és molt positiva per a Tous”, addueix l’alcalde, Cristóbal García.

L’Ajuntament de Tous compta amb un superàvit de 164.000 euros en 2015 i en el mandat de Cristóbal García s’ha aconseguit eradicar qualsevol tipus de deute municipal. Es va fer una modificació amb romanent a líquid de tresoreria per a aplicar despeses en 2015 corresponents a exercicis anteriors.

Deixa el teu comentari