Una reivindicació de l’organització durant els últims anys LA UNIÓ aconsegueix una reducció permanent de mòduls fiscals per a la ramaderia

la unio14 de novembre de 2016.- LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha aconseguit que el Govern de l’Estat incloga en un projecte d’ordre una rebaixa permanent dels índexs de rendiment net establert en el règim de mòduls de l’IRPF per a la ramaderia integrada amb efecte des del període impositiu de 2016.

Per als serveis de cria, guarda i engreix d’aus es redueix l’índex un 12%, en passar de 0,42 a 0,37; mentre que en els serveis de cria, guarda i engreix de bestiars, excepte aus, (inclou el porcí) es redueix l’índex un 34%, de 0,56 passa a 0,37. A la Comunitat Valenciana la pràctica majoria de les explotacions avícoles i porcines es troben en règim d’integració.

LA UNIÓ va presentar un informe fa dos mesos, al costat de la resta d’organitzacions de la Unión de Uniones, on es reflectia una tendència a l’alça dels costos d’electricitat o gasoil que es mantenien en el temps, la qual cosa repercuteix directament en els beneficis percebuts per les explotacions. A l’encariment d’aquests inputs, molt importants per a la ramaderia d’integració, cal afegir els de l’adaptació a les noves normes de benestar animal i bioseguretat en les explotacions.

En aquest informe, i malgrat la falta de dades oficials, l’organització també incloïa una evolució dels ingressos rebuts pels ramaders integrats en els últims anys, amb una manifesta tendència negativa. LA UNIÓ ja havia presentat a la fi de 2014 un altre informe a la Sots-direcció General d’Anàlisi, Prospectiva i Coordinació del Ministeri d’Agricultura per a la revisió d’aquests valors en les explotacions integrades, tenint en compte els ingressos i despeses d’aquestes i el fet que aquests règims no havien variat des de feia quinze anys en el sector. A pesar que el Govern va aprovar una rebaixa dels índexs, només va ser anual en aquella data.

Per tals raons LA UNIÓ reclamava una adaptació estructural dels seus mòduls per a aquests sectors, tal com ja es fera el passat any per al boví de llet i la creïlla. El sistema de mòduls de l’IRPF, el més adequat per la seua major simplicitat administrativa per a les explotacions de dimensió econòmica xicoteta o mitjana, ha d’anar adaptant els índexs que determinen el rendiment fiscal a la nova situació de costos productius i preus, no solament en el cas de la ramaderia en règim d’integració, sinó també per a altres sectors.

Deixa el teu comentari