Alberic aprova una ajuda d’11.000 euros per als universitaris

4Alberic,29denovembre de 2016.L’Ajuntament d’Alberic ha aprovat una línia d’ajudes per valor d’11.000 euros per als veïns i veïnes que estan desenvolupant en el present curs estudis universitaris, que es repartiran entre els sol·licitants segons les condicions de despeses o la situació familiar de cada estudiant. Les ajudes estan destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport, allotjament, material educatiu o escolar i de la matrícula per a les i els estudiants universitaris i estudiants d’ensenyaments artístics superiors.

Els sol·licitants deuran estar empadronats a Alberic durant el present curs i justificar les despeses amb posterioritat a l’adjudicació de les ajudes, que seran compatibles amb altres rebudes d’altres administracions. Les persones sol·licitants amb alguna discapacitat igual o superior al 33% i que adjunten una còpia compulsada d’aquesta acreditació expedida per la Conselleria de Benestar Social veuran incrementada l’ajuda en un 25 %, així com els estudiants de famílies nombroses o monoparentals.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el BOP, una vegada aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alberic. L’import de l’ajuda s’haurà de justificar en el termini de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació definitiva de les ajudes.

“La millora de l’educació es produeix amb una major inversió econòmica en el sector i encara que els ajuntaments estem molt limitats quant a capacitat monetària en comparació amb altres administracions superiors, sí que tenim cert marge per a l’ajuda als nostres universitaris i estudiants d’ensenyaments superiors. La partida d’11.000 euros suposa un esforç important per a l’Ajuntament d’Alberic però és una demostració de les nostres intencions i de la línia que volem seguir en aquesta legislatura”, explica l’alcalde del municipi, Toño Carratalá.

Tags:

Deixa el teu comentari