L’Ajuntament d’Almussafes invertix en el Camí Picassent

 

L’executiu ha destinat 25.400 euros a l’asfaltat parcial d’esta via rural d’accés al polígon

 La intervenció s’ha sufragat amb càrrec al superàvit de l’any 2015

Almussafes, a 29 de desembre del 2016. L‘Ajuntament d’Almussafes va executar, la passada setmana, un altre dels onze projectes d’inversió financerament sostenibles seleccionats amb càrrec al superàvit del 2015. Els treballs de millora del camí Picassent, via rural per la que circulen diàriament una gran quantitat de vehicles agrícoles i també turismes que es dirigixen fins al parc industrial Joan Carles I, s’han centrat en l’asfaltat parcial de la mateixa. El cost de la intervenció ha ascendit a 25.400 euros.

cami-picassent-1Les obres de condicionament i asfaltat del camí rural emplaçat en la zona oest del camp de futbol d’Almussafes ja estan concloses. Esta via del terme municipal patia d’un estat de deteriorament com a conseqüència del fluid tràfic rodat i de les precipitacions registrades en els últims anys. “El menyscabament també s’havia acrescut per tractar-se d’un asfaltat de reg asfàltic, per la qual cosa ara hem seleccionat un paviment de mescla bituminosa amb un grossària de 5 centímetres que confiem ens aporte una millor resultada”, postil·la el regidor d’Obres i Servicis, Andrés López.

L’esmentada intervenció urbanística de caràcter menor, amb un pressupost de més de 25.000 euros, s’ha finançat en la seua totalitat amb càrrec al superàvit de l’any 2015, que també inclou l’execució d’altres deu inversions financerament sostenibles.

Tal i com consta en la memòria descriptiva del projecte, els treballs han inclòs l’agranat i neteja d’esta via de pas, la neteja, desbrossament i compactació dels seus marges, el fresatge del paviment asfàltic existent, així com el reg d’adherència i la posterior pavimentació, correctament estesa i compactada. Així mateix i amb la finalitat de proporcionar un adequat desaigüe de les aigües pluvials, l’empresa concessionària ha dotat al camí del bombament suficient.

Amb esta actuació urbanística, l’Ajuntament d’Almussafes ha aconseguit eliminar els nombrosos clots i desperfectes d’esta zona que, en els últims temps, dificultava el còmode trànsit dels vehicles que de manera habitual circulen per la mateixa.

Deixa el teu comentari