A València hi ha 568 persones als carrers i 220 allotjades en albergs.

Les xifres s’han pogut saber gràcies al cens que s’ha presentat per primera vegada.

La ciutat de València disposa, per primera vegada, d’un cens real i exhaustiu de les persones sense llar que residixen, tant als carrers com en albergs municipals i gestionats per diferents entitats d’atenció social. El passat 24 d’octubre, personal de 13 entitats i quasi 600 persones voluntàries van participar en la realització del cens que s’ha presentat. L’acció permet disposar ara d’una foto fixa, una iniciativa sense precedents, que permetrà orientar amb eficàcia i coneixement les polítiques públiques en aquest camp, ha explicat la regidora de Benestar Social.

Durant el recompte s’ha detectat la presència de 568 persones als carrers i altres 220 allotjades en albergs. Els perfils d’estes persones situen la mitjana d’edat en els 44 anys, amb un 6% de menors de 21 anys. Per sexes, la majoria són homes (un 79%; i un 21% de dones). El 42% de les persones enquestades té nacionalitat espanyola, i el 60%, estan empadronades a València.

Lozano ha destacat l’aposta de la ciutat de València, a través de la col·laboració d’Ajuntament i entitats, que ha permés millorar els recursos d’atenció social.

Deixa el teu comentari