Adela Mauri, reelegida com a degana de la Facultat de Química de la Universitat de València

La professora Adela Mauri ha estat reelegida aquest divendres (26 de febrer) com a degana de la Facultat de Química de la Universitat de València. La Junta de Centre ha emès 30 vots a favor i quatre en blanc.

L’equip està integrat per Rafael Ballesteros (Relacions Internacionales i TICs), Iolanda Porcar (Estudis), Begoña Milian (Incorporació al Grau i Estudis de Postgrau), Eduardo Martínez (coordinador Pràctiques Externes), Teresa Albelda (Mobilitat Grau), José Javier Ruiz (coordinador Grau), Juan Modesto Clemente (coordinador primer curs), Jorge Verdú (coordinador segon curs), Rafael Ibáñez (coordinador tercer curs), Mª Luisa Cervera (coordinadora quart curs), i José Vicente (secretari).

Adela Mauri i Aucejo és llicenciada en Química (1986), doctora en Química (1989) i llicenciada en Història (2004) per la Universitat de València. Des de 1992 és professora titular de Química Analítica. Ha impartit docència de llicenciatura, grau, doctorat i màster a l’Escola de Magisteri i les facultats de Química, Farmàcia i Ciències Socials. Te sis quinquennis docents i una qualificació d’excel·lent en l’avaluació de l’activitat docent del programa DOCENTIA. Ha participat en 16 projectes d’innovació educativa, 12 com a investigadora principal, i ha participat en 14 congressos d’innovació docent.

La degana reelegida ha estat representant de la Universitat de València a la xarxa OIUDSMA, en el grup de treball de medi ambient de la Xarxa Vives i al Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. Ha estat responsable de la Càtedra de Medi Ambient MAPFRE-UVEG i coordinadora del conveni marc Universitat Autònoma de Nicaragua Lleó-Universitat de València. Ha participat en diverses comissions de la Universitat i ha estat delegada de rector, directora del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental i vicedegana d’Estudis. Actualment és membre del Claustre, de la Junta de Facultat de Química i degana de la Facultat de Química.

La seua activitat investigadora, reconeguda amb quatre sexennis, s’ha desenvolupat en quinze projectes d’investigació subvencionats per entitats públiques. Actualment forma part del grup de recerca Cromatografia Líquida, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses (CLECEM) i forma part del grup de recerca ‘Les dones a la casa d’Àustria, 1526-1600. Corpus documental II’.

Deixa el teu comentari