Adjudicat el projecte per a la realització d’obres de millora en el Centre Social La Granja de Burjassot

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat l’adjudicació del projecte per a la realització de les obres de millora en el Centre Social La Granja.

Aquestes obres, que es realitzaran gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de València dins del Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021, consistiran en la reposició de impermeabilizadores de canals i baixants de coberta del citat centre social.

L’obra a desenvolupar projecta la impermeabilització del canaló existent mitjançant la projecció en calenta d’una membrana de poliurea pura de curat ràpid. Aquesta resina s’aplicarà prèvia capa de *imprimación, i permet impermeabilitzar grans superfícies sense necessitat d’usar làmines que no toleren les juntes i que, amb el temps, puguen deteriorar-se amb facilitat.

Per a assegurar una correcta aplicació, es procedirà a desmuntar parcialment el panell sàndwitx existent en la coberta del centre social i es projectarà la poliurea en les juntes, solapes i en altres trobades i peces especials.

Aquesta actuació es combinarà amb la renovació de totes les baixants existents, mitjançant conduccions de PVC i es connectarà amb el sistema de desguàs actual, incloent també les diferents tasques d’obra de paleta que siguen necessàries.

Així mateix, s’inclou una partida per a la preparació de canalons, incloent la seua neteja de vegetació i brutícia, així com el repàs d’unions i caragols.

Deixa el teu comentari