Aigües de València i l’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Gestió Urbanística, estan adequant trapes i embornals de tota la ciutat

img-20161202-wa0005Els treballs de condicionament d’albellons i pous van començar fa uns mesos. Este tipus d’acció és la primera vegada que es realitza a la nostra ciutat, i es fa per tant necessària l’actuació en cada un dels sis sectors en què s’ha dividit Alzira, per a un bon desenrotllament del pla, per tal de dur a terme este pla correctiu de trapes i embornals.

El sector 1 comprén les zones del barri de les Basses i el parc de l’Alquenència. Sector 2, plaça Major, Sant Judes, Pérez Galdós.

Sector 3, plaça Regne, Luis Súñer, les Barraques.

Sector 4, Doctor Ferran i voltants.

Sector 5, Ana Sanchis, plaça Cartonatges.

Sector 6, l’Alquerieta, Tullel.

Els treballs de millora del sector 1 ja han finalitzat; dels 643 pous i 870 albellons existents en esta zona d’Alzira s’ha actuat en 357 pous i 395 albellons.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea, ha manifestat que “és important dur endavant estes tasques de millora, ja que el drenatge dels albellons és important, tal com ha quedat demostrat amb les pluges dels últims dies que han evitat greus inundacions en una zona com les Basses”.

Els treballs estan consistint a fer una revisió ocular de tots els embornals i pous existents en cada carrer de la nostra ciutat. Es pren nota de les deficiències de cada un d’ells, assenyalant: ruptures de reixetes, sifons, marc dels embornals, així com el remat perimetral de l’obra, i si és necessari canviar marc i reixeta, reparació de l’arqueta i remat perimetral de l’embornal amb formigó.

Pel que fa als pous es revisen les ruptures en trapes i marcs, s’obrin pous, i a més es revisa el remat interior i exterior defectuós. La solució que s’està aplicant és la de canviar la trapa, adequar l’interior amb formigó i el remat exterior amb aglomerat asfàltic en calent.

“Les millores per als diferents sectors de la ciutat continuaran en les pròximes setmanes”, segons ha declarat el regidor Fernando Pascual.

Alzira, 2 de desembre de 2016

 

Deixa el teu comentari