Al Centre Cultural de l’Alcúdia ha tingut lloc un taller de risoteràpia per a fer més fàcil la vida.

La risoteràpia és una teràpia alternativa per a riures de forma natural. L’Alcúdia ha realitzat este taller per a les dones.

Les dones de l’Alcúdia han rebut un taller de risoteràpia

Al Centre Cultural de l’Alcúdia ha tingut lloc un taller de risoteràpia per a dones.

La risoteràpia és una teràpia alternativa que es basa en una activitat totalment natural: el riure. La definició més coneguda del terme “risoteràpia” és “estratègia o tècnica psicoterapèutica tendent a produir beneficis mentals i emocionals per mitjà del riure”.

També es podria definir com “una teràpia alternativa que té al riure com a principal inhibidor contra l’estrés i altres afeccions”. La risoteràpia és una disciplina que es desplega grupalment i que a través de la utilització de diverses tècniques ens disposa física i emocionalment per al riure.

El bon humor perllonga la vida. Una riallada genera canvis en els estats d’ànim que influeixen en l’organisme i ajuden a alleujar certes dolències i prevenir unes altres. Els beneficis de la risoteràpia estan més que contrastats i més encara en les persones majors.

Es tracta de practicar diverses tècniques amb la finalitat de buscar la diversió i la volta a la infància per a aconseguir el millor riure. Quin és el millor riure? El millor riure és la més saludable, aqueixa que proporciona una riallada intensa i pura i el riure canvia la química del cos.

Els especialistes han comprovat que el riure és un estupend medicament que renova l’energia del malalt i augmenta la probabilitat de capellà enfront de la malaltia. No obstant això, la risoteràpia no és solament una teràpia per a guarir. Els beneficis de la risoteràpia són múltiples.

El riure i el bon humor són, en realitat, una manera de veure i viure la vida des de l’alegria i no des de la ràbia. Una forma més feliç d’afrontar cada cosa que ens succeeix i cada situació que hem de resoldre.

Deixa el teu comentari