Alaquàs va acollir la Mesa Interdisciplinar de Violència de Gènere i Masclista

Aquesta mesa està formada per tots els departaments de l’Ajuntament d’Alaquàs que treballen en aquesta matèria així com per totes les entitats implicades

Alaquàs va acollir el passat 11 de novembre la Mesa Interdisciplinar de Violència de Gènere i Masclista amb l’objectiu de reunir tots els departaments i recursos implicats per a treballar de manera més coordinada, oferir una atenció més ràpida i eficaç a les víctimes d’aquesta problemàtica i respondre de manera ràpida des de qualsevol àmbit a les necessitats i dificultats que puguen sorgir.

Aquesta trobada serveix per tal que totes les persones dels departaments implicats en la matèria puguen compartir les actuacions realitzades i aportar propostes de millora amb l’objectiu d’atendre les dones víctimes de manera multidisciplinar amb la major eficàcia i rapidesa.

Aquesta mesa està formada per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Benestar Social, Elena Solís, la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo, el Coordinador de violència de gènere de la Policia d’Alaquàs i el Departament de Benestar Social representat per la seua Coordinadora, la Cap d’equip de Família, Infància i Adolescència, la Treballadora social, la Psicòloga i l’Agent d’Igualtat. Van assistir també com a membres de la taula la Jutgessa de Pau, Pilar Latorre i una representació del Centre de Salut d’Alaquàs, de la Comissaria de Policia Nacional de Xirivella, del Centre Dona 24 Hores, dels Punts de Trobada Familiar, de l’Atenció a la Víctima de Delicte de Torrent, de la Unitat de Violència de Gènere de la Delegació de Govern i del Col·legi d’Advocats de València.

En la reunió es van abordar diferents temes com ara les dificultats que troben les dones víctimes de violència de gènere quan interposen una denuncia així com també les novetats legislatives i les novetats en els protocols d’intervenció. Es va parlar també del funcionament dels diferents recursos i de les actuacions desenvolupades per l’Ajuntament d’Alaquàs en matèria d’atenció a les dones víctimes i en matèria de prevenció comunitària. Es va aprofitar a més per traslladar tots els dubtes a la Unitat de Violència de la Delegació de Govern.

Deixa el teu comentari