Alcàsser aprova un pla de recuperació econòmica i social de 410.000 euros

El Ple de l’Ajuntament d’Alcàsser, per unanimitat, ha aprovat un pla de recuperació econòmica i ajudes socials per tal de pal·liar els efectes negatius que l’actual situació sanitària ha provocat. Aquest pla consta de sis punts i per a poder portar-lo a terme s’ha destinat una quantitat inicial de 410.000 euros.

El primer dels punts són les mesures de caràcter tributari. Dintre de l’apartat es troba l’ajornament, congelació de tributs i pagament de taxes municipals; l’agilització dels tràmits administratius per a procedir al pagament a proveïdors en menys de 10 dies; un nou calendari fiscal i un pla de fraccionament de pagaments; i la devolució de la part proporcional dels serveis no prestats als usuaris.

El segon punt són les mesures de caràcter social. Hi trobem l’emergència social i pobresa energètica, que consta d’ajudes econòmiques extraordinàries per al pagament del lloguer i factures de subministres energètics, pròtesis, etc. També ajudes familiars per atendre necessitats bàsiques mitjançant targetes moneder, el servei d’assistència a domicili per a persones que ho precisen, el servei de menjar a domicili per a famílies amb menors en situació de risc, una línia d’ajudes al pagament de l’IBI, o un pla de reducció de l’escletxa digital.

El punt tercer està dedicat a les mesures de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial. En aquest aspecte, per una part s’han disposat d’ajudes per a persones en règim d’autònoms amb establiments comercials a Alcàsser que tinguen sol·licitada la prestació extraordinària per cessament d’activitat. Per altra part, s’ha establert una bonificació del 100% de la taxa per mercat ambulant durant l’any 2020. I en aquesta línia, també es bonificarà el total de la taxa per ocupació de via pública (terrasses, taules i cadires) durant l’any actual.

El quart punt és el dedicat al pla d’estímul per incentivar la compra en el comerç local, un pla consensuat amb l’Associació de Comerciants d’Alcàsser-AECA.

El cinquè punt és el pla de promoció de l’ocupació per a joves i persones desocupades. Per una banda, es crearan una sèrie de borses de treball, tallers d’ocupació, plans de formació, assessorament i orientació laboral per a joves i persones autònomes, així com desocupades i emprenedores. I per l’altra, es disposarà d’incentius a les empreses que generen ocupació estable en l’àmbit territorial d’Alcàsser.

El sisè i l’últim dels punts són les mesures de contingència. Primer, es troba l’abastiment de materials de protecció, EPIs i productes de desinfecció, entre els que hi hauran mascaretes, guants, bussos, vestits protectors o gels desinfectants. Després, inversions TIC amb adquisició de material informàtic per a facilitar el teletreball. I finalment, un fons de contingència destinat a cobrir les possibles ampliacions o desviacions pressupostàries de les partides anteriors que s’incrementarà amb la partida  d’emergència prevista al pressupost municipal 2020.

L’alcaldessa, Eva Zamora, va indicar que “som conscients de la situació, i aquesta és una primera aportació de fons per pal·liar les conseqüències de la pandèmia que estem vivint. L’Ajuntament farà el que faça falta per ajudar dins de les nostres possibilitats”.

Comenta la notícia