Alfafar aprova el pressupost més social de la seua història.

Més de 20 milions d’euros de pressupost per a 2019 en el qual es manté l’esforç d’inversió en partides fonamentals per a les i els ciutadans com a Serveis públics bàsics, Ocupació, Educació, Sanitat, entre altres.

Els pressupostos per al 2019 contemplen també la major partida per al foment de l’ocupació fins al moment.
La reducció del deute municipal i la reinversió de la venda de patrimoni possibilitarà noves inversions per a incrementar la qualitat de vida de les i els veïns al mateix temps que es manté la rebaixa continuada dels impostos municipals.

L’Ajutament d’Alfafar va aprovar ahir en Saló de Plens del consistori els nous pressupostos per al present any 2019, uns comptes en les quals es manté la voluntat any rere any de l’equip de govern de l’Ajuntament d’incrementar el pressupost d’aquelles partides amb les quals es garanteixen els serveis públics bàsics de tota la ciutadania d’Alfafar i la protecció i promoció social.

La reducció constant en els últims anys del deute municipal i la reinversió dels ingressos obtinguts per la venda de patrimoni prevista no solament possibilitarà una major autonomia econòmica del consistori sinó que permet augmentar les inversions en partides socials, la posada en marxa de nous projectes en els pròxims mesos així com continuar amb la política del consistori de reduir anualment les principals taxes o impostos municipals, com la reducció en un 3% del valor cadastral prevista per a enguany que repercutirà en una disminució del 1,3% del rebut de l’impost sobre Béns immobles (IBI) de les i els veïns.

Així, en els pressupostos aprovats, que aconsegueixen els 20.119.033,15 €, es recull una inversió de 6,4 milions d’euros destinats a serveis socials bàsics, prop de 4 milions per a la protecció i promoció social i 3,7 milions en béns públics preferents. En les inversions de caràcter social, destaca el quasi mig milió d’euros destinat al foment i promoció de l’ocupació, la major inversió pressupostària d’Alfafar en aquesta qüestió fins hui.

A més, la inversió en la partida per a la construcció, millora i protecció de la via i de les infraestructures públiques aconsegueix en aquests nous pressupostos els quasi 4 milions d’euros.

Amb aquest pressupost aprovat, l’Ajuntament d’Alfafar pretén garantir i millorar els serveis municipals ja existents, comptar amb una major autonomia econòmica per a implementar nous projectes per al desenvolupament social, econòmic i cultural del municipi, així com continuar amb el treball i gestió diària per a complir amb els compromisos adquirits i incrementar la qualitat de vida de les i els ciutadans d’Alfafar.

Deixa el teu comentari