Alfafar finalitza les obres del CEI Rabisancho amb una inversió addicional de 70.000 euros

L’Ajuntament d’Alfafar ha finalitzat les obres corresponents al Pla Edificant del CEI Rabisancho amb una inversió addicional municipal de 70.000 euros
El consistori reclamarà a la Conselleria l’import addicional invertit per a garantir la continuïtat dels treballs i el ràpid accés de l’alumnat

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, ha executat les obres contemplades dins del Pla Edificant 2020 del CEI Rabisancho amb una inversió addicional de 70.000 euros. El consistori ha realitzat aquest desemborsament després de detectar una sèrie d’imprevistos en l’estructura de l’edifici, amb la fi garantir la continuïtat de les obres i un ràpid accés de l’alumnat. Aquest import es reclamarà a Conselleria com a organisme titular de l’edifici.
Les regidories d’Educació, Urbanisme, Serveis econòmics i Manteniment han treballat conjuntament amb la Direcció del centre i tècnics de Conselleria amb la finalitat d’executar els treballs addicionals com més prompte millor. Així, la col·laboració de totes les àrees ha permés una execució ràpida del projecte i incorporació de l’alumnat.
Les obres, pressupostades inicialment en 131.235 euros, incloïen la reforma dels banys, el canvi del paviment del centre, de les aixetes de les aules, la porta d’entrada i la instal·lació d’un ascensor per a facilitar l’accessibilitat. En donar inici a les obres i realitzar un tast per a la instal·lació de l’ascensor es van localitzar els defectes en l’estructura de l’edifici, la qual cosa va suposar un lleuger endarreriment en l’execució d’aquestes. Aquest pressupost es va ampliar amb l’avançament de l’Ajuntament per a poder executar l’obra amb la major rapidesa. Aquests treballs addicionals han suposat un lleuger retard en l’inici presencial de la docència. Les primeres setmanes del curs, l’alumnat d’infantil va rebre recursos proporcionats pel centre per a treballar a casa. Des de llavors, s’ha realitzat una incorporació progressiva dels diferents nivells conforme els espais han estat disponibles i accessibles al públic de manera segura. L’Ajuntament d’Alfafar reafirma així el seu compromís amb la qualitat de l’educació en els seus centres i el benestar de l’alumnat.

Deixa el teu comentari