Alfafar inicia la campanya de comunicació i difusió de la nova ordenança d’animals

Amb la nova ordenança d’animals, les i els portadors de mascotes hauran de recollir els excrements i portar un botellín polvoritzador d’aigua amb vinagre o detergent per a netejar els orines de la via pública i les façanes.

La nova campanya de comunicació de l’Ajuntament d’Alfafar busca la implicació de tota la ciutadania en la recollida d’excrements de mascotes per a un municipi més net.

L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat la campanya d’informació i difusió de totes les novetats que recull la modificació de l’Ordenança de Tinença d’Animals Domèstics i Potencialment Perillosos amb l’objectiu d’aconseguir entre tots un municipi amb un entorn urbà més net i amable per a la ciutadania i donar així resposta a una de les problemàtiques més assenyalades per les i els veïns d’Alfafar: la neteja de les vies públiques.

La campanya s’inicia amb el repartiment entre els dies 15 i 31 de gener d’una botella polvoritzadora i un os dispensador a tots els i les propietàries que tinguen censats als seus animals en el municipi, i continuarà amb la difusió pels canals oficials de l’Ajuntament d’Alfafar així com en domicilis i centres educatius del municipi del 7 de gener al 28 de febrer de totes les novetats que recull la modificació de l’Ordenança, per a impulsar, d’aquesta forma, la coresponsabilitat en matèria de tinença d’animals domèstics. D’aquesta manera, els veïns i veïnes d’Alfafar rebran a les seues cases al llarg dels pròxims dies un díptic informatiu que recull les noves directrius que estipula la normativa.

Així, com es recull en aquesta Ordenança, a partir d’ara les i els propietaris d’animals hauran de portar obligatòriament una botella amb aigua i vinagre al 50% o algun altre producte desinfectant per a netejar els orines, i hauran de practicar una anàlisi ADN a les mascotes per a poder identificar la femta que no siguen recollides per a la seua posterior sanció econòmica. Les extraccions de sang i la creació del perfil genètic no suposaran una despesa addicional, ja que serà costejat pel mateix consistori.

Les i els propietaris que registren a l’animal abans del 28 de febrer podran tindre accés a la subvenció de l’anàlisi d’ADN. Durant el mes de març, l’Ajuntament contactarà amb les i els veïns per a iniciar les extraccions.

A més, la prohibició de la permanència continuada dels animals en balcons, terrasses i patis i la posada en disposició a la Policia Local del protocol d’actuació en casos d’abandó de mascotes en vehicles són unes altres de les novetats que inclou la modificació.

Aquest esforç en comunicació per part de l’Ajuntament d’Alfafar pretén promoure la consciència ciutadana i la coresponsabilitat veïnal especialment en el tractament dels orines i la femta dels animals domèstics per a aconseguir entre tota la ciutadania un Alfafar més net i solucionar així un dels principals problemes del municipi.

Deixa el teu comentari